Gå til sidens hovedinnhold

Vi håper blir skyliftforslaget blir vedtatt med applaus, og at foreninga på den måten bidrar til å spre optimisme og entusiasme

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Milepæl for fjellheis

Planene for en fjellheis fra Mosjøen sentrum og opp på Øyfjellet vil ta et stort steg i riktig retning dersom Mosjøen næringsforening på onsdagens ekstraordinære årsmøte går inn for å tilby fjellheis-selskapet opsjon på foreningens tomt ved kulturhuset. Det er allerede gjort avtale om tomt på toppunktet på fjellet, og nettopp tomtespørsmål og startpunkt for fjellheisen er helt avgjørende for om prosjektet kan realiseres.

Det har vært jobbet med de nye planene for fjellheis fra Mosjøen sentrum opp på Øyfjellet siden 2016. Det er først de siste par årene at arbeidet har skutt fart. Analyser som er gjort av prosjektet viser at en fjellheis fra Mosjøen sentrum og opp på Øyfjellet vil kunne tiltrekke seg mellom 60.000 og 80.000 besøkende årlig. I så fall vil prosjektet med et kostnadsestimat på 300 millioner kroner, kunne være økonomisk bærekraftig allerede i første driftsår.

Opsjonen som medlemmene i Mosjøen næringsforening skal behandle på det ekstraordinære årsmøtet, har en varighet på to år. Innen den tid må prosjektet ha kommet så langt at et tomtekjøp kan realiseres. Derfor er det viktig å få gjort nødvendige avklaringer nå. Spørsmål tomt er en slik nødvendig avklaring. Fjellheisen vil utvilsomt være en attraksjon og et særdeles viktig bidrag for å styrke utviklingen av eksisterende næringer og å legge til rette for etablering av nye. Det ligger som en av kjerneoppgavene til næringsforeninga å bidra til utvikling og vekst.

Lignende prosjekter andre steder i landet har vist seg å være både økonomisk bærekraftig og ikke minst er de en motor for utvikling av reiselivsnæringen. Det er ikke først og fremst fjellheisen i seg selv som er det aller viktigste, men et betydelig antall besøkende og de mulighetene det åpner for å utvikle nye tilbud. Det er en kjent sak at både zipline, Helgelandstrappa og klatreruta i Øyfjellet har bidratt til at flere reisende stopper i Mosjøen, og de blir her litt lenger enn de ellers ville blitt. Fjellheisen vil ganske sikkert bidra til at enda flere stopper og at de blir her enda litt lenger.

Allerede er det veletablerte lokale selskap som ser potensialet i å utvikle opplevelsestilbud for tilreisende. Øyfjellet vil være en særdeles god arena for å videreutvikle slike aktiviteter, enten det dreier seg om ski, sykling, fotturer eller annen aktivitet. Tilreisende skal overnatte, handle, spise osv, og det vil komme hele lokalsamfunnet til gode.

Onsdag kveld skal medlemmene i Mosjøen næringsforening ta stilling til om de ønsker foreninga skal reservere tomta ved Mosjøen kino til Helgeland skylift. Det håper vi blir vedtatt med applaus, og at foreninga på den måten bidrar til å spre optimisme og entusiasme i lokalsamfunnet.

Kommentarer til denne saken