NRK kuttet reisekostnadene sine med 69 millioner koner i fjor. «Pandemien har gitt oss et nytt syn på hva som er nødvendige reiser,» sier kringkastingssjefen. (Klassekampen 13.04.)

Er han alene om å mene det?

Etter over ett år med hjemmekontor, digitale møter og en kraftig reduksjon i antall forretningsreiser planlegger flere store norske bedrifter for en fremtid med betydelig færre jobbreiser, også etter pandemien.

DNB, Equinor og Telenor skal halvere antall forretningsreiser fra nivået de lå på før pandemien. Konsulentgiganten EY skal kutte kurs- og konferansereiser med 80 prosent, og interne reiser med 50 prosent. (Dagens Næringsliv 13.04.)

I et slikt bilde er det merkelig at dagens regjering med samferdselsministeren i spissen går inn for to store flyplassprosjekter i Nordland. De voldsomme kostnadene men også rapporter om underskudd på drift burde få noen til å stoppe opp. Men nei.

Det er etter min oppfatning oppstått en tvangssituasjon som gjør enhver retrett eller et annet alternativ så ubehagelig for de involverte partene at virkeligheten som banker på døra nå, blir neglisjert. Luftslottet MÅ bestå. Gårsdagen gjelder fortsatt.

I forretningslivet er det slik at den som best tilpasser seg forholdene, vinner. Denne egenskapen er totalt fraværende i disse prosjektene. Framtida blir ikke slik den så ut for to år siden. Garantert.

De digitale møtene feier over jordkloden, reiselivet har endret seg og vil endre karakter. Det grønne skiftet som stater har forpliktet seg til, krever en voldsom omstilling i hvordan vi produserer og forbruker energi.

Tenk om ranværingene for 20 år siden bestemte seg for en ny småflyplass på 1800 m. Den hadde stått ferdig for lengst, og ville utfylt sin funksjon utmerket. Og stått klar til å prøve ut de elektriske flyene som kommer om litt.

Og ikke minst: Vi hadde kanskje hatt et Helgeland der vi snakket mer sammen og ikke kastet verbale granater på hverandre støtt og stadig. Tenk det!