"Vi gir honnør til Helgeland havn for en innovativ, løsningsorientert og god ide til løsning"

NYTT FERGELEIE: Alternativ plassering av fergeleiet på enden av jernbanekaiet. Animasjon laget av Cristian Sivertsen Advanced 3D Solutions AS.

NYTT FERGELEIE: Alternativ plassering av fergeleiet på enden av jernbanekaiet. Animasjon laget av Cristian Sivertsen Advanced 3D Solutions AS.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tilsvar leserinnlegg fra Carl Arne Grimsø i Helgelendingen 19. august, 23. september og 30. oktober.

Ingen av oss som bor eller har fritidshus i Vikdalen, Hundåla, Vestvågan og Halsfjorden ønsker at fergeleiet skal flyttes ut av Mosjøen havn. Grunnene til dette er mange. Det strider mot all sunn fornuft og smart byplanlegging at det argumenteres for å flytte et fergeleie fra trafikknutepunktet og kommunesenteret som Mosjøen utgjør. Med et ferjeleie ved jernbanekaia er det kort veg til kollektivtransport, skole og tjenester både for private og i næringsøyemed. Det vil være enkelt å benytte seg av disse mulighetene både for tilreisende til området vårt, fastboende og næringsdrivende.

Vi gir honnør til Helgeland havn for en innovativ, løsningsorientert og god ide til løsning som de fleste er fornøyd med. Når de nyeste beregningene viser at jernbanekaia også er rimeligste alternativ, er det vanskelig å følge Grimsøs argumenter for andre lokasjoner. Urdsdalen som alternativ til nytt ferjeleie, ble i praksis avleggs da Toventunellen ble bygd og Fjordvegen omgjort til blindveg.

Det er forslag om samarbeid mellom Helgeland havn, Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune, dette for å sikre fortgang og bringe kostnadene ned for Nordland fylkeskommune. Når Grimsø er kritisk til utgiftene dette pålegger de allerede pressede skattebetalerene i Vefsn, er det vel på sin plass å minne han på at både ferjeleiet i Vikdalen og på Sørnes er kommunale, de driftes og vedlikeholdes dermed av de samme skattebetalerene. At Vefsn kommune er med på å fremskynde en løsning som gjør mulighetene for næringsutvikling og inntjening i havna, er i våre øyne alt annet enn urimelig.

I likhet med ferjetilbudet ellers i Nordland, har også Vefsnfjordens ferjeanløp vært under sparekniven. Grimsø skriver 30. oktober, at han fraråder et ekstra anløp i Hundåla i sommersesongen, da han mener dette vil gå på bekostning av anløp på Sørnes. Det er ingen som ønsker at Sørnes skal fratas anløp og i likhet med Sørnes har også Hundåla og Vikdalen fått kjenne på sparekniven. Vi vil imidlertid peke på manglende kapasitet på ferga fra Hundåla søndager i sommersesongen. Flåsete personangrep på ordfører Hundåla om egne agendaer for anløp på Hundåla, kan legges død ved å informere Grimsø om at antall anløp som legges til hvert enkelt fergeleie er basert på statistikk, i tillegg til behov skolebarn og næring utgjør. Hvor mange biler som bruker søndagen i kø på Sørnes har vi ikke oversikt over, men i Hundåla bruker mange timevis i fergekøen for å sikre plass 16.15-avgangen. Nevner at det 25.09 ble sju biler igjen da ferga var full. Alternativet er da å vente i fire timer på neste anløp.

Hva fergeleiet på Dagsvik angår har Nordland fylkeskommune basert på sviktende trafikkgrunnlag vedtatt at ferjeleiet skal legges ned. Skal man stikke fingeren i jorda og se tilbake, bør det ikke være en overraskelse for hverken Grimsø eller andre, da Dagsvik har levd på nåde i mange år og har flere nedleggingsvedtak bak seg.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken