Gå til sidens hovedinnhold

«Vi frykter at vi med AP skal tilbake til en tid hvor arbeidsplasser ble skapt av at nordlendingen stod med lua i hånda og spurte»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Støre undervurderer nordlendingen

Den som tror at Nord-Norge blomstrer av økt skattebyrde og helstatlige «bedrifter», vil kunne bli overrasket over resultatet. Det kan lede til en galopperende befolkningsnedgang.

Støre la med brask og bram frem utkast til det nye partiprogrammet fredag. Det skal skapes så mange jobber av «det grønne skiftet».

Det er klargjørende at i Arbeiderpartiets verden er hverken lønnsomhet eller konkurransen med resten av verden relevant. For det skal opprettes flere helstatlige industribedrifter. Det har vært prøvd før i landene i Øst-Europa som ikke ville være helt kommunistiske men samtidig ikke ta inn over seg markedsprinsipper. Det gikk ikke bra. Det gikk heller ikke bra med helstatlige Norsk Jernverk i Mo i Rana i sin tid.

Men se på Mo industripark i dag. Lønnsomme, private bedrifter som bidrar til grønn omstilling. Og samarbeid med staten, hvor f.eks pilotprosjektet for den gigantiske batterifabrikken finansieres både statlig og privat. APs iver etter statlig industri er en nedvurdering av våre industriarbeidere i Glomfjord, Mosjøen, Mo, Sørfold, Finnsnes og Glomfjord. De leverer på lønnsomhet i en knallhard internasjonal konkurranse hver dag. De står for enorme eksportverdier og ringvirkninger for lokalsamfunnet. Et nylig eksempel er Elkem i Salten som har utviklet ny teknologi som kutter klimautslipp tilsvarende en halv million dieselbiler

Vi frykter at vi med AP skal tilbake til en tid hvor arbeidsplasser ble skapt av at nordlendingen stod med lua i hånda og spurte, herr statsråd er det ikke snart vår tur å få noe?

Vi har nå lagt bak oss et tiår hvor veksten og jobbskapingen i Nord-Norge har vært sterkere enn i resten av landet. Det har dessverre ikke blitt omsatt i befolkningsøkning. Men det er uomtvistelig at befolkningsutviklingen ville vært dramatisk negativ dersom den økonomiske veksten uteble.

Nå vil altså AP øke skattene på et næringsliv som allerede sliter under corona. Norske familiebedrifter langs kysten skal betale enda mer skatt, mens samme skatten skal utenlandske bedrifter i Norge få slippe helt. Det skal ikke lønne seg å skape mer i lokalsamfunnet. Med en slik politikk tror vi at veksten også etterhvert vil utebli.

Og det er nettopp her det ideologiske skillet går. Høyre har tro på at nordlendingene klarer å skape gode og godt betalte jobber for seg selv og lokalsamfunnet. Det er den viktigste ingrediensen for bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. Vi skal ha en aktiv stat som legger til rette, som lytter til næringsliv og folk i et felles prosjekt for å skape mer lokalt. Få flere private jobber, og gjerne flytte ut enda flere statlige administrasjonsoppgaver fra Oslo, ettersom corona-situasjonen har vist oss at mange jobber kan utføres digitalt på hjemmekontor, som meget vel kan være i Nord Norge. For ingen ønsker at det lokale Nav-kontoret skal være hjørnesteinsbedriften i deres lokalsamfunn.

Det hjelper dessverre lite med formuleringen fra AP om Nord-Norge-banen. At den på et eller annet tidspunkt skal inn i NTP etter masse utredninger. Vel, vi tror knapt det er noen som ikke kan underskrive på noe så lite forpliktende.

Vi står igjen med «nærhetsprinsippet». Betyr det at man med AP vil gjeninnføre postkontor og lennsmannskontorene? Og vil det være en god distriktspolitikk? Eller er det kvaliteten på de offentlige tjenestene som er viktigst?

Arbeiderpartiet har ikke fått med seg den skaperkraften som har blitt demonstrert av nordlendingen det siste tiåret, av industriarbeideren, fiskeren, havbruk, bonden, opplevelsesturisme, dagligvare. Det er disse bautaene som holder lokalsasmfunnene oppe. Med politikere som støtter de næringsdrivende og bruker alle verktøy i verktøykassen for sterke og attraktive lokalsamfunn, skal vi også klare å få en positiv befolkningsutvikling.

Vår viktigste oppgave fremover er å ha tro på folk i nord og legge til rette for økt skapekraft i Nordland. For det er denne skaperkraften og skapergleden som vil bidra til bolyst og attraktive og stolte lokalsamfunn i hele fylket.

Av Bård Ludvig Thorheim, Bodø

Marianne Dobak Kvensjø, Narvik

Odd Langvatn, Mosjøen

Alle tre er kandidater i nominasjonsprosessen til Stortinget i Nordland Høyre.

Kommentarer til denne saken