Gå til sidens hovedinnhold

"Vi finner grunn til å stille spørsmål ved utbyttepolitikken når det nå hentes ut mer penger av selskapet"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Henter ut 80 millioner

Fredag vil ei ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft (HK) hente ut 80,2 millioner kroner av selskapet etter salget av aksjene i Helgeland Invest. Innstillingen fra styret i HK skal selvsagt stemmes over, men det er ingen grunn til å tro at ordførerne i eierkommunene takker nei til noen ekstra millioner i slunkne kommunekasser.

Debatten om disponering av utbyttet etter aksjesalget i Helgeland Invest lot ikke vente på seg. Både rådmenn og ordførere var raskt på banen og krevde at gevinsten skulle deles ut til eierne. Det er til syvende og sist generalforsamlinga som velsigner ekstrautbytte. Der sitter ordførerne i eierkommunene.

Det var i ei børsmelding etter styremøtet i HK sist fredag det ble kjent at styret i HK går inn for at gevinsten av aksjesalget skal fordeles på eierkommunene. Vedtaket i styret kom etter stort påtrykk fra flere av de store eierkommunene. Særlig Alstahaug og Rana har vært aktive for å få sin del av kaka. Begrunnelsen har vært at HKs egenkapital uansett er så god at å hente utbytte av aksjesalget ikke vil rokke ved selskapets soliditet.

Det kan nok både styret og generalforsamlingen mene. Vi finner likevel grunn til å stille spørsmål ved utbyttepolitikken når det nå hentes ut mer penger av selskapet. De årlige millionene som tilfaller eierne årlig, alt etter hvilke resultat HK leverer, er som narkotika å regne for kommunene. Man har stadig behov for mer. For en stor del, for ikke si i sin helhet, pløyes pengene inn i kommunal drift. Utbytte blir lett en sovepute som er til hinder for kommunal videreutvikling og omstilling. Ordfører Peter Talseth uttaler til Helgelendingen at han godt kunne tenkt seg at gevinsten fra aksjesalget i Helgeland Invest ble reinvestert i næring og utvikling i Alstahaug, men at dette til syvende og sist bestemmes av kommunestyret.

Tanken til Talseth er visjonær, og den burde vært tatt videre. Å disponere utbyttet fra HK i et felles fond for de 14 eierkommunene kunne vært med på å bygge opp en kapitalbase av svært stor verdi for regional utvikling, og dermed også for framtidas region. Men med ordførere på begge sider av bordet, både som eiere og lokalpolitikere, er nok ikke dette mulig. Selv om de utgjør selskapets høyeste myndighet, ruver omtanken for egen kommune høyest. Derfor vil kravet om at gevinsten for aksjesalget i Helgeland Invest skal gå til eierkommunene bli vedtatt. Det vil være kjærkomment for å få balanse i kommunale regnskap, redusere behovet for kontroversielle lokalpolitiske vedtak og sikre lokalpolitikerne popularitet.

Styret er godt orientert om de største eiernes syn, og derfor har de også landet på sin innstilling. Men de ekstra millionene som kommer i år, vil ikke være der til neste år. Derfor er det god grunn til å spørre seg om slike kunstige stimuli er et gode eller gjør vondt verre for eierkommunene.

Kommentarer til denne saken