Gå til sidens hovedinnhold

«Vi er meget skuffet over at styrelederne Tord Kolstad og Morten Jakhelln ikke deler vår visjon»

Svar til styrelederne i Bodøregionens Utviklingsselskap og Bodø Lufthavnutvikling

Leserbrev

Vi takker styrelederne Tord Kolstad og Morten Jakhelln for meget raskt svar i Helgelendingen den 12. januar på vårt leserinnlegg i Avisa Nordland og Helgelendingen dagen før. Vi har merket oss at svaret ikke har stått i Avisa Nordland.

I leserinnlegget spurte vi om styrene for henholdsvis Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) og Bodø Lufthavnutvikling (BLU) har godkjent at deres administrerende direktør, Elnar Remi Holmen, er valgt som medlem i styret for Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU), som vil bygge storflyplass i Rana. Styrelederne Kolstad og Jakhelln bekrefter at begge styrene har godkjent at deres adm.dir. er valgt inn i styret for Polarsirkelen Lufthavnutvikling, fordi man støtter helhjertet opp om ny storflyplass i Rana. Begrunnelsen er meget generelle påstander om at et nært samarbeid mellom Bodø og Rana vil gi økt verdiskapning for hele Helgeland. Vi er av den bestemte oppfatning at flyplass-samarbeidet mellom Bodø og Rana kun vil tjene Rana, og være ødeleggende både for Bodø og Helgeland sør for Korgfjellet. Flertallet av kommuner og innbyggere på Helgeland har bekreftet denne oppfatningen.

Allerede i 2014 sendte ordførerne i 8 kommuner sør for Korgfjellet en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet der de avviser påstanden om at storflyplass i Rana vil bli et vekstskapende tiltak for hele Helgeland. De viser også til de alvorlige konsekvenser Hauan-prosjektet vil få for akuttberedskapen hvis flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen legges ned og ambulanseflyet blir borte. I januar 2016 sendte samtlige 12 ordførere på Sør- og Midt-Helgeland ny uttalelse til Departementet der de ber om at dagens lufthavnstruktur består fordi den bidrar til å sikre næringsliv og bosetting samt et godt helsetilbud til befolkningen.

Les også

Næringslivets innsats for bygging og utvikling av flyplasser og lokalsamfunn i nord

Vi har ikke oppdaterte tall, men i 2014 ble det utført til sammen 557 pasienttransporter med ambulansefly til og fra flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen, noe som viser hvor viktig ambulanseflyet er. (Urbanet Analyses hovedrapport, s 96.) I mars 2016 sendte 48 politiske partilag sør for Korgfjellet- på tvers av politiske skillelinjer – en felles henvendelse til

Stortinget der de ber om at en eventuell storflyplass i Rana ikke må føre til nedleggelse av flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen med tapte arbeidsplasser og økt fraflytting som resultat.

Disse politiske henvendelser ga resultat: I juni 2017 vedtok Stortinget to merknader fra Transportkomiteen som også omfattet bevaring av lufthavnstrukturen på Helgeland ved bygging av ny storflyplass i Rana. Sitat fra vedtaket 17. juni: «I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.»

Som nevnt i vårt forrige leserbrev viser rapporten fra Urbanet Analyse (utført på oppdrag av Samferdselsdepartementet) at passasjerene som benytter Mosjøen Lufthavn, må overføres til Hauan for å gi storflyplassen nok passasjerer. Ranas egen rapport, utført av Møreforsking, konkludere med at en storflyplass på Hauan må ha praktisk talt alle flypassasjerer både fra Mosjøen og Sandnessjøen med omegn for å gi lønnsom direkterute Rana -Oslo.

Formålet med bygging av storflyplassen i Rana er at ALLE Oslo-passasjerer fra Helgeland skal benytte storflyplassen, og IKKE reise via Bodø på tur til og fra Oslo. Situasjonen i dag er at endringer i rutetilbudet har ført til en passasjerøkning på 63 % på flyruten Bodø -Mosjøen.

Hovedårsaken er redusert tilbud mellom Trondheim og Mosjøen som har ført til at flere passasjerer sørfra har reist via Bodø. Med andre ord: Det er innlysende at en eventuell nedleggelse av flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen vil svekke passasjergrunnlaget for Ny by-ny flyplass.

Les også

"BRUS-direktørens innsats for storflyplass i Rana"

Hvordan skal Elnar Remi Holmen forholde seg i dobbeltrollen som pådriver for Ny by-ny flyplass og styremedlem i Polarsirkelen Lufthavnutvikling? I rollen som adm.dir. for Bodø-prosjektet bør han bidra til at flyplass-strukturen på Helgeland opprettholdes slik at helgelendingene reiser via Bodø Lufthavn til/fra Oslo og Tromsø. Som styremedlem i Polarsirkelen Lufthavnutvikling vil han bli pålagt å jobbe for at Stortinget omgjør sitt vedtak fra juni 2017 og legger ned flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen, i håp om at befolkningen på Midt-Helgeland benytter storflyplassen i Rana. Vi stiller oss meget undrende til at styrelederne Kolstad og Jakhelln ikke ser dette motsetningsforholdet.

En annen side av saken er at omgjøring av en kortbaneflyplass for et lokalmarked til storflyplass for store fossilt drevne jetfly, er å gå med ryggen mot framtida. I utredningen som Luftfartstilsynet og AVINOR ga ut i mars 2020 står det at kortbanenettet representerer en betydelig markedsmulighet i en tidlig fase for elektrifiseringen av luftfarten. «Med 21 flyplasser med bane kortere enn 1 200 meter samt tynt trafikkgrunnlag og mange ruter som går over relativt korte avstander, vil dette kunne være en velegnet arena for introduksjon av elektrifiserte passasjerfly med begrenset rekkevidde.» (s. 20) En forventet utvikling er at det skal være «teknisk mulig å utvikle, sertifisere og sette i regulær sivil rutetrafikk fly med inntil 19 passasjerer fra 2025–2030, og større fly etter det», skriver AVINOR og Luftfartstilsynet.

Vår visjon er mange daglige avganger med mindre elektrisk drevne fly fra kortbaneflyplassene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana til fylkets hovedflyplass i Bodø, og derfra nordover eller sørover med større fly. Vi er meget skuffet over at styrelederne Tord Kolstad og Morten Jakhelln ikke deler vår visjon, men gir drahjelp til et Rana-prosjekt som kan føre til at Vefsn- og Alstahaug-regionen på sikt mister sine flytilbud og det livreddende ambulanseflyet i tillegg til mange tapte arbeidsplasser hvis flyplassene legges ned. Det er ingen kunst å vokse, hvis man kan vokse på bekostning av sine naboer!

Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn

Roy Otto Solvang, Jørn Aavik og Kåre Bergsnev

Kommentarer til denne saken