Gå til sidens hovedinnhold

"Vi er alle ansatt i Helgelandssykehuset, uavhengig av lokasjon og kommunen vi bor i"

Mitt mål er at alle som bor på Helgeland om noen år skal få benytte seg av helsetjenester på Norges beste lokalsykehus. Skal vi få til det, så må alle med.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forrige søndag gikk jeg tur på en av de Sju søstre, vakre Skjæringen. Det var en av de varmeste dagene så langt i sommer, 28 grader og helt vindstille. Tankene flyr når man går alene på tur i et landskap som gir rom til å reflektere over både stort og smått. Selv om jeg har bodd i Norge halve livet, har jeg fortsatt islandsk pass. Er jeg da islandsk eller norsk?

På Island sier de at jeg er blitt norsk, men i Norge kan alle høre på dialekten min at det ikke er tilfellet, selv om jeg føler meg som en nordmann og har en sterk identitet som norsk. Jeg har riktignok pendlet en del til Oslo, men de siste to årene har jeg bodd på Helgeland og blitt godt kjent med regionen og mange av menneskene her. Jeg trives svært godt på Helgeland og setter pris på både sjø og fjell. Gjør dette meg til en helgelending? Og er vi som bor på Helgeland fra Nord-Norge, fra Helgeland eller fra kommunen vi bor i?

Ett Helgeland, ett sykehus Slik jeg ser det er vi alle helgelendinger – det er i hvert fall det Nye Helgelandssykehuset trenger at vi er nå. Dette vil jeg stille som krav til ledere og ansatte i Helgelandssykehuset i tiden fremover. Vi er alle ansatt i Helgelandssykehuset, uavhengig av lokasjon og kommunen vi bor i. Vi er her for å gi best mulig spesialisthelsetjenester til alle helgelendinger.

Helse- og omsorgsministeren har tatt sin beslutning og Helgelandssykehuset har fått i oppgave å gjennomføre oppdraget. Det skal vi gjøre. Prosessen frem til Nye Helgelandssykehuset er realisert vil ta om lag sju år. Vi arbeider nå med et mandat og styringsdokument som skal beskrive den videre prosessen, gjøre den forståelig og forutsigbar og klargjøre den økonomiske rammen for gjennomføring av konseptfasen. Konseptfasen vil ta om lag to og et halvt år.

Når styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord har tatt beslutning på mandat og styringsdokumentet i slutten av september, er det viktig at vi kommer i gang med arbeidet med å utvikle Nye Helgelandssykehuset og smelte tre sykehus sammen til ett. Det er spesielt fire områder som blir viktige fra og med oktober:

  1. Vi skal videreutvikle vår plan for faglig utvikling og utrede hvilke tjenester Helgelandssykehuset skal gi i fremtiden. Et sterkt fagmiljø er en sentral drivkraft for den nødvendige utviklingen vi står overfor i målet om å bli Norges beste lokalsykehus. Skal vi bli ett sykehus må vi utvikle sykehuset i fellesskap gjennom rene fagmiljøer som samarbeider om faglig utvikling og økonomi. E-helse og teknologi er i rivende utvikling. Vi må se på hvordan dette kan gi bedre og flere tjenester nærmest mulig pasientene. Og vi må samhandle enda bedre med kommunehelsetjenesten og ikke minst effektivisere og modernisere administrasjon og forvaltning.

  2. Vi skal oppgradere den økonomiske bæreevneanalysen i tråd med helse- og omsorgsministerens vedtak. Vi må se på hvor mye Helgelandssykehuset kan investere i forhold til betaling av lån og renter. Totalt trenger vi om lag 700 millioner kroner for å kunne søke om lån for å realisere Nye Helgelandssykehuset. I dag har vi 400 millioner kroner. Vi må samtidig kunne vise til effektiviseringsgevinster Helgelandssykehuset vil kunne oppnå i fremtiden.

  3. Vi skal ha tett dialog med vertskommunene når tomtealternativer skal utredes i Sandnessjøen og omegn, og vi skal klargjøre behov for innhold i både bygg og helsetjenester. Vi hadde andre uka i juni et felles møte med vertskommunene. Det var nyttig å møtes, og jeg opplever at dialogen er konstruktiv. Selv om det er mange uavklarte spørsmål i denne fasen av prosjektet, har vi alle et felles mål: Å skape et best mulig sykehustilbud til alle på Helgeland – med pasienten i fokus.

  4. Vi skal jobbe med organisasjon og ledelse. Sykehuset skal driftes som ett sykehus på tvers av fag, personell, økonomi og administrasjon. Organisering og ledelse kan bli den største risikoen og største suksessfaktoren for å lykkes i å gjennomføre vedtaket, ett sykehus på to lokasjoner.

Dette arbeidet vil kreve at alle jobber mot samme mål. Jeg tillater meg derfor å komme med en oppfordring til hele Helgeland, og særlig til de forskjellige aksjonsgruppene: Vi må samle oss bak helse- og omsorgsministerens vedtak og være venner av Nye Helgelandssykehuset. Sammen må vi ha fokus på felleskapet og tjenestene Helgelandssykehuset skal og bør ha i fremtiden. Vi må jobbe for kvalitet, pasientsikkerhet og mer samhandling mellom bruker og kommune.

Da jeg var i Oslo sist tenkte jeg at nå skal jeg snart hjem. Hjem til Helgeland. Jeg håper vi alle kan være helgelendinger når vi arbeider og snakker om Helgelandssykehuset de neste sju årene. For skal vi lykkes med dette arbeidet som går gjennom så mange år, er det viktig at vi alle er ombord og at vi ror i samme retning. Sammen kan vi skape Norges beste lokalsykehus. Alle som bor på Helgeland fortjener dette.

Kommentarer til denne saken