Arbeiderpartiet har flest folk i regjering. De må ikke glemme at i valgkampen lovte de: «storsatsing på Nord-Norge»! Det gjorde for øvrig Høyre også åtte år tidligere – men ingenting skjedde. Vi har en klar forventning om å se enda mer politikk som ivaretar nord og våre distrikt! Senterpartiet og regjeringen har allerede levert mye bra for Nord-Norge, men nå må samarbeidspartneren legge seg i selen for å gjøre seg lekker, ellers mister de sin troverdighet – og kanskje sin samarbeidspartner.

Denne sommeren har kun én sommer som har vært værre siden 1900-tallet. Media fokuserer nå mest på strømprisene sørpå og hvor forferdelige de er. Og aller helst – hvor fint det ville vært hvis det kom en kabel mellom nord og sør som sørga for at heile landet hadde like dyr strømpris. Men, vi, vi synes oppriktig at vi skal få beholde denne fordelen det er med billig strøm. Det er flott i Nordland, og at vi har vår egen kraft som vi selv nyter godt av. Det er slik det skal være.

Så mens partiene sørafor sliter seg i håret og håper å være mest oppfinnsomme når det gjelder strøm, vil vi minne om noe som er viktig for Nord: Drivstoffprisene. Vi foreslår at det snarest legges et like stort trykk på hvordan drivstoffprisene kan reduseres for hele landet.

Det bør være et spesielt fokus på Nord-Norge som har de lengste avstandene, flest båter og fergeruter. Alt henger i hop med alt, og i disse vanskelige tidene trenger folk en forutsigbarhet for næring og infrastruktur. Prisene for framføring av gods (inkludert fisk og skalldyr) må heller ikke glemmes i dette regnestykket.

Drivstoffprisen er like viktig som strømprisen, men den rammer i større grad folk flest i Nordland. Det burde vært gitt kompensasjon etter innkjøp av varene til de næringsdrivende. Nye system må opp å gå for å ivareta dette. Landbruksministeren leverte i vår tidenes landbruksoppgjør, og jobben videre må være for både henne, statsminister, fiskeriminister og finansminister å sikre at det utvikles nye ordninger som ivaretar dette.

Det er mange utfordringer man skal stå i et samliv, eller i et regjeringssamarbeid. Men dette ene er likt: Alle må bidra for å finne gode løsninger på alle problemstillinger. Stortinget gjør også jobben sin med å foreslå forbedringer på regjeringens politikk. Det tar alltid lenger tid enn folk forventer – men samfunnet er stadig i endring. Den løsningen du venter på kan du være med å forme! Bruk ditt engasjement, still på liste i høst!

Kjære regjering og storting: Ikke glem bonden, fiskeren, næringslivet eller folket i Nord-Norge når dere nå skal forhandle om kompensasjonsordninger. Vi vet hva som er bakgrunnen for at ting er som de er – og vi vet hva som må til for at vi fortsatt skal få til vekst i Nord! – Vi har trua på dere!


Iren Beathe Teigen, Peter Talseth, Hilde Wågan Olsen og Lena Holmen.

Styremedlemmer Nordland Senterparti