Gå til sidens hovedinnhold

«Vi burde plassere vindmøllene på den mest vindfulle plassen, som kanskje er på fjellet»

Artikkelen er over 1 år gammel

8A ved Kippermoen ungdomsskole har skrevet leserinnlegg om samfunnsaktuelle tema. I denne saken har vi samlet leserbrev fra flere elever som har skrevet om vindkraft.

Leserbrev fra 8A Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindmøller i Mosjøen

Vi vil ha vindmøller i Mosjøen fordi det ville vært en stor kilde av energi til vår by. Noe dumt med det er at ørner og andre fugler vil dø når de er nære, men vi må tenke på planeten og ikke bare vår egen natur, planeten eller noen få fugler? Vind er en naturvennlig energi kilde fordi den er fornybar. Det ble spørsmål om vindmølle for lenge siden, så når vil det skje?

Med mange vindmøller vil det gjøre det veldig mye lettere å bruke EL-kjøretøy og energi vil bli billigere. Vi burde plassere vindmøllene på den mest vindfulle plassen, som kanskje er på fjellet. Nye vindmøller blir kanskje dyrt, men det vil bli en veldig bra energi kilde i år å komme. Jeg er for vindmølle og det er veldig mange andre også, men det er folk som protesterer fordi de mener at ved bygging av vindmølle ødelegger vi «u-rørt natur.» Har vi noen andre valg? Mennesker trenger mer og mer energi for å utvikle oss og ta et skritt inn i fremtiden.

Uansett hva man synes om vindkraft, er det sikkert at vi kommer å trenge like mye eller mer energi i fremtiden. Spesielt elektrisk energi som kommer fra vindmøller kommer å være viktig, når for eksempel mange biler som i dag drives med diesel, gass og bensin skal byttes ut med elbiler, som igjen drives med energi. For at en vindmølle skal produsere strøm må det være vind, men hvis det ikke er vind vil ikke det produsere strøm. Så en vindmølle må plasseres på et sted der det er vind mesteparten av tiden. Norsk natur er unik, og bør bevares mest mulig. Likevel kan det være noen ganger der gevinsten ved å plassere vindkraftverk i urørt natur er så stor at det burde tenkes over. Alternativene er at «u-rørt natur» blir rørt eller at ikke fornybar energi ødelegger luft, klima og havet.

Jeg synes vi burde tenke på et større område enn hvor vi skal plassere vindmøller og det vil hele tiden være noen som kommer til å klage, men noe må gjøres. Vi må gjøre noe for at barn i fremtiden ikke skal være vitne til hva nå dagens mennesker gjør. En vindmølle kan få det til å bli bedre klima siden det blir laget strøm og ikke noe CO2 som gjør at det ikke blir like mye klimagasser som det er i dag. Det vil også lage strøm i lang tid for å komme og det vil kanskje koste mye, men hvilke andre valg har vi?

Erling, 13 år.

Trenger vi egentlig dette i Vefsn?

Vindmøller i Vefsn? For eller i mot? Gondol i Vefsn? For eller i mot? Hva synes du om dette?

VINDMØLLE

Når det gjeller vindmøller synes jeg ikke noe om dette. Fordi at de ødelegger naturen, fugler og utsikt. Når vi har vannkraft og det funker fint, da synes ikke jeg det er vits med vindmøller.

Det er mange som ikke vil ha vindmøller her i Vefsn. Og det koster masse for så mange vindmøller Vefsn må betale for og få folk hit og når de blir ødelagt, når pengene kunne ha gått til andre ting! Som aldersheim, skolene, en klatrepark/trampoline park! Jeg mener at vi kan bruke pengene på det som trengs.

GONDOL

Gondol er en fin turistattraksjon og en fin omvisning av Mosjøen. Men hadde vi hatt vindmøller ville det ikke vært fint, men samtidig ville vi ha brukt mye penger på dette.

Så før dere bestemmer dere om hva det blir til vil jeg at dere skal vite at det er mange som vil bruke penger på andre ting som trampoline park som jeg vet mange vil ha.

Dette er kun min mening. Du kan synes noe helt annet! Før dere gjør noe mer med vindmøllene så synes jeg dere skal tenke dere godt om.

Sara, 13 år.

Vindmøller mest miljøvennlig?

Vindmøller er en fornybar energi kilde som blir lite utnyttet. Produksjonen av vindmølle parken i Vefsn vil gi nok strøm til over 50 000 husstander. Det er 5 ganger så stort som Vefsn befolkning. Vindmølleparken ville også være Norges nest største eller største vindmøllepark.

Vindmøller ødelegger naturen rundt dem, trenger store anleggs områder, ødelegger beite områder for reinen og vindmøller og de dreper fugler, men halvparten av Norges areal er fjell, våtmark, ferskvann og vidde.

Fjell: Fjell har tre forskjellige områder
lavalpin sone (lavfjell) Dette er området rett over skoggrensen. Her kan det finnes busker, blåbærlyng og enkelte spredte trær.
Mellomalpin sone (mellomfjell) Område med sammenhengende vegetasjon, men uten trær, busker og blåbærlyng.
Høyalpin sone: Her er det ingen sammenhengende vegetasjon, men stort sett bare stein og ur.

Områdene disse vindmøllene skal bli bygd på er Høyalpin sone som betyr at det kan ikke dyrkes noe oppå disse sonene. Det betyr det ikke ødelegges noen av plantenes områder.

Rein: Reinen bruker ikke områdene på fjellet, men de beveges bare over fjellet for å flyttes til beiteområder om vinteren eller sommeren. Det har blitt planer om å flytte reinen over fjellet med bil/lastebil gjennom anlegget eller båt/ferge rundt anlegget.

Fugler: vindkraftverk dreper 0,27 fugler per GWh de produserer. Tilsvarende tall for atomkraftverk er på 0,42. Samme tall for kullkraftverk er på 5,18 per GWh, altså godt over 10 ganger så høy dødelighet som for atomkraft, og nesten 20 ganger høyere enn for vindkraftverk.

Klimavennlig: FNs klimapanel foretok en sammenligning av vanlige energikilder i 2014. I denne rapporten er det vindkraft på land som har lavest totale utslipp, når man ser på utslipp av CO₂-ekvivalenter per produserte kWh strøm. Vindkraft til sjøs har også veldig lave utslipp, og er bare slått av sin landbaserte konkurrent og atomkraftverk.

Vindkraft til havs: Vindkraft på hav er dyrere og vanskelig å opprettholde og vil koste litt over dobbelt så mye for energien.

Derfor er det bra at vi satser på vindmøller i Vefsn.

Skrevet av Rikard Johannes Hånes, 8A

Kilder:

Norsk wikipedia,

https://www.nrk.no/nordland/her-pa-oyfjellet-i-vefsn-kommer-75-vindmoller_-_-kan-ikke-drive-reindrift-mellom-vindturbiner-1.14679132 , https://www.faktisk.no/artikler/Y5p/syv-sporsmal-og-svar-om-vindmoller

Vannkraftverk og solpanel

MORSOMHETER OM MILJØ

Jeg vil at vi skal lage flere vannkraftverk og solpanel for det er mye bedre enn vindmøller. Vindmøller kan treffe fugler og drepe dem. Men vannkraftverk og solpanel er skikkelig miljøvennlig og på ikke farlig måte. Pluss at jorda er dekket med 65 prosent vann som vi kan lage masse vannkraftverk til, og sola varer i 13434363643964563924314 år som vi kan lage masse solpanel til som varer for evig. Vannkraftverkene dekker 60 prosent av alle elver og bekker i Norge. Mange synes dessuten at vindmøller er stygge.

Jeg støtter vannkraftverk og solpanel fordi:

· Et vanlig vannkraftverk skaper nok strøm til en hel by på 4 min til 15 min bruk

· Vannkraftverk er også fornybar energi.

· Vannkraftverk bruker å ligge rett på siden av en by eller under en by.

· Solpanel er veldig dyrt, men varer evig og er fornybar energi.

· Solen skinner alltid en plass på jord.


Jeg er imot vindmøller fordi:

· Vindmøller er veldig dyrt og må mest repareres

· De dreper 2-7 fugler i året per stykk.

· Den må repareres nesten 2 ganger i måneden og vanligvis koster det masse penger

OG TIL SLUTT: VANNKRAFTVERK OG SOLPANEL ER BEST for miljøet


Idar, 13 år.

Det MÅ bli mer vannkraft!

Det er mye krafttyper som lager strøm, for eksempel vindmøller, vannkraft, forbrenning av olje og gass.

Jeg synes det ikke burde være så mye vindmøllekraft siden de kan drepe fugler, ørn, alle typer dyr som kan flyge, det er 1500 fugler som dør i året (i Norge) og det ødelegger naturen vår, hvis vi har vannkraft blir litt av de naturlige skogene ødelagt, men vi dreper ikke noen dyr og jeg mener det er best fordi at det dreper ikke dyr og vi kommer ikke til å gå tom for vann.

Forbrenning av olje og gass er dårlig for det gir mye co2 utslipp som gjør som det blir mer global oppvarming og det er dårlig for miljøet i Norge.

Jakob, 13 år


Kilder: https://forskning.no/energi-fugler-miljo/farlige-vindmoller-for-fugler/468187

Til kommunestyret i Vefsn kommune

Nå har vi nettopp hatt den varmeste januaren på mange år. Dette kan skyldes global oppvarming, og mest sannsynligvis gjør det det også. Så jeg syntes at dere burde bygge vindmøllepark for å gå på fornybar og miljøvennlig energi.

Jeg er en elev i 8. trinn på Kippermoen ungdomsskole. Jeg er veldig opptatt av miljø, og jeg tror dere som sitter i kommunestyret, kan gjøre noe med saken, så det er derfor jeg skriver dette brevet til dere.

Vindmøller er en mekanisk innretning som får bevegelsesenergi ved hjelp av blader på en roterende aksel. Denne bevegelsesenergien blir omgjort til strøm, som vi både har god bruk for og som er helt nødvendig i samfunnet. Denne energien er helt fornybar og gratis. I 8A hadde vi en undersøkelse, og et av spørsmålene var om vi var for eller imot vindmøllepark, og ca. 75% av elevene var for.

Annen energi som forbrenning av olje og gass vil det gå tomt for en gang i framtiden, men det vil ikke vindenergi. Forbrenning av olje og gass slipper ut store mengder CO2, mens vindenergi er helt naturlig og miljøvennlig. Karbondioksid er nemlig årsaken til den økte temperaturen på jorda.

Norge slapp ut 53,3 millioner tonn CO2 i 2016, og forhåpentligvis kan vi klare å slippe ut mindre CO2 i fremtiden, slik at vi bidrar til å berge jorda. Vi kan redusere Norges utslipp av CO2 med en vindmøllepark bak Øyfjellet, fordi parken kan gi en årlig produksjon på over en terrawatt time (TWh), tilsvarende 50000 husstander, som er ca. 5 ganger mer enn Mosjøens innbyggere. Dessuten er det mye billigere å bruke vindkraft enn å bruke olje og andre unaturlige ressurser.

Jeg håper at dere i kommunestyret vil bygge vindpark bak Øyfjellet innen 2021, slik at Mosjøen kan utnytte seg av fornybar, miljøvennlig og billig energi. I FNs klimakonvensjon står det at alle land har et felles, men differensiert ansvar for klimaproblemet, og at hvert land har ulik kapasitet til å håndtere det.

Dette kan være vårt bidrag til å berge jorda.

Vetle 8A

Jorden er syk..

«Mamma hva skjedde egentlig med nord-polen?» Dette spørsmålet kommer mange til å stille snart. Luften blir varmere og varmere og isen på nord-polen begynner å smelte. Hva burde vi gjøre tenker du. Vi barn må rydde opp i alt voksne har gjort feil.

Mange byer og kanskje land kommer til å bli dekket av vann hvis vi fortsetter. Isen smelter fort. NRK viser at land som Danmark, Belgia, Nederland vil forsvinne helt under vann, mens store deler av Storbritannia, Kina og Bangladesh vil også forsvinne. Ifølge National Geographic vil havnivået stige med omtrent 65 meter hvis all landisen på jorda smelter, og forandre verdens kontinenter drastisk. For ett kaos.

En måte å redusere klimautslippene, er å få vindmøller. Vindmøller er nyttig, og det bruker fornybar energi. Jeg synes at vi bør ha flere vindmøller her i Vefsn og kanskje flere plasser i Norge. Halvparten av klassen vår svarte i en undersøkelse at vi vil ha vindmøller. Hvis vi får mer fornybar energi, da kan vi bli kvitt ikke-fornybar energi. Utvikling av mer effektiv teknologi gjør at kostnadene for utbygging av vindkraft har falt med hele 70 prosent på ti år.

Statkraft.no sier at tilgang på fornybar energi er en forutsetning for å løse klimaproblemene og for å utvikle ny industri og datasentre i Norge. Med fallende kostnader og økende CO2-priser, er vindkraft blitt en stadig mer konkurransedyktig energikilde som kan bygges uten økonomisk støtte. Norge har noen av Europas beste vindressurser.

Mange er imot å få vindmøller på Øyfjellet siden mange fugler og ørn dør av å fly inn i møllene. Vindmøller dreper ca 234 000 fugler i året. Det er veldig mange fugler. Noen er også imot siden at der det skal bli bygget møller bruker rein å gå til og fra sommer og vinter beite. Mange vefsnværinger har hytte oppe på og ved fjellet, da må de kanskje selge hytta.

Har du egentlig tenkt på hvordan det har vært å ha vokst opp i et klima kaos?

Tenk litt på det.

Ingrid, 13 år

Kommentarer til denne saken