Ordfører Ken-Richard Hansen i Vevelstad har bestemt seg for å stille som listetopp for Vevelstad Samarbeidsliste. Med seg på lista har han Kari Anne Andreassen som nummer to. Andreassen er varaordfører i kommunen i dag.
1. Ken-Richard Hansen
2. Kari Anne B. Andreassen
3. Emil Bjarne Vevelstad
4. Aud Synnøve U. Vistnes
5. Raymond Hansen
6. Unn Helen A. Nergård
7. Jens-Martin Johansen
8. Torkild Ulriksen
9. Johan Rune Larsen
10. Agnethe Aarstrand
11. Lasse Olsen
12. Snorre Logan