Gårdbrukere i Vevelstad kommune kan nå søke kommunen om midler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og til tilskudd til drenering av jordbruksjord.
For å komme i betraktning når midlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal fordeles kreves det at søkerene er berettiget til produksjonstilskudd, det kreves også tillatelse fra landbrukseiendommens eier til tiltaket.
Når det gjelder søknader om tilskudd til drenering av jordbruksjord kreves det grøfteplan med videre, men dette gjelder ikke tilltak som er påbegynt før tilskuddet er innvilget.