I helga fikk Sør-Helgeland regionråd bildene som LMG Marin har gitt Nordwest Design i oppdrag å utarbeide. Skissene viser en løsning for flytebru mellom Horn og Andalsvåg med en lengde på 2,3 kilometer.

1,5 milliarder kroner

Vevelstads ordfører Ken-Richard Hansen var regionrådsleder da regionrådet før sommeren ga LMG Marin dette oppdraget. Det var under Helgelandskonferansen i Brønnøysund i mars at Olav Egil Ellevset, tidligere prosjektleder for ferjefri E39, trollbandt ordførerne på Helgeland med sine løsninger om flytebru.

– Etter dette knyttet vi kontakt. Jeg tok kontakt med dem, det gjorde også varaordføreren i Brønnøy. Dette vil koste 1,5 milliarder kroner, men da har vi ikke trukket fra ferjeavløsningsmidler eller bompenger, forteller Hansen.

Når han nå sitter med skissene er han av den formening at dette er fullt ut realiserbart på lik linje med en tunnel under Velfjorden. I konseptvalgutredningen Statens vegvesen har utarbeidet på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, ble det blant annet sett på et alternativ med tunnel mellom Horn og Høyholm med en lengde på 10 kilometer. Denne tunnelen ble anslått til å koste 2,6 milliarder kroner.

Må samarbeide

Hansen sier at skissene de nå har blitt presentert viser at det er mulig å realisere en ferjefriforbindelse. Nå oppfordrer han alle politiske partier på Helgeland til å jobbe sammen for å få dette til som sak til fylkestinget.

Varaordfører i Brønnøy, Paul Birger Torgnes var en av dem som tok initiativ til dette.

– Hva skal til for at dette prosjektet skal tas inn i Nasjonal Transportplan slik du ser det?

– At vi får kvalitetssikret både tekniske og økonomiske data, samt at det får full oppslutning i regionen. Det er stamveien langs kysten fra Steinkjer til Bodø, «Kystriksveien» dette gjelder, ikke en lokal fylkesvei. En statlig overtakelse av veien må derfor vurderes, mener Paul Birger Torgnes.

Regionrådsleder Johnny Hanssen vil ha denne saken på agendaen i regionrådsmøtet 22. september i Brønnøysund.

– Om dette blir realisert blir traseen kortere, det blir nesten bare halve strekningen, sier Johnny Hanssen.