Skatt på vannkraft

Kommunene på Helgeland og i resten av landet som nyter godt av vannkraftskatt, får beholde denne inntekten. Regjeringen skroter forslaget om at disse tre milliardene i stedet bør gå til staten. Protestene ble for sterke, og regjeringen fikk kalde føtter. Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) triumferer og fastslår at dette er bra for distriktene.

– Inntektene betyr mye for kommunene hvor innbyggerne og de lokale myndighetene legger til rette for at naturressursene tas i bruk, sier Helleland. Hun vil ikke være med på at dagens system er urettferdig siden kraftinntektene ikke kommer kommuner uten kraftverk til gode. For politikerne har andre fordelingstiltak.

Distriktsministeren mener, for egen regning, at prinsippene for lokal skattlegging av vannkraft gjerne kan overføres til både vindkraft og havbruk. Det er en god idé som flere politikere bør slutte seg til. Lakseskatt er for tiden et hett tema, og utbygging av vindkraft blir møtt med store protester. Økt kompensasjon til vertskommunene vil være viktig for å dempe konfliktnivået. Et regjeringsoppnevnt utvalg har anbefalt å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Disse ordningene gir store løpende inntekter til kommunene som er verter for vannkraftverk. Det er fornuftig at regjeringen legger vekk hele forslaget fra utvalget. Vertskommunene bør fortsatt få god kompensasjon for naturverdiene som går tapt når fosser og vassdrag blir utnyttet til å produsere elkraft.

Norge er fra naturens side velsignet med mye ren energi fra vannkraft, men det er behov for enda mer fornybar energi – både for å dekke et økende energibehov og ikke minst møte klimautfordringene. Men det ligger et stort potensial i å utnytte vannkraften bedre. Vi må få mer kraft ut av hver dråpe. For å få det til, må skattebelastningen justeres. For Helgeland Kraft innebærer skatteregimet at det ikke lønner seg å investere i kraftanlegg for å optimalisere produksjonen. Det er et paradoks all den tid behovet for ren, fornybar og klimavennlig kraft øker sterkt og vil øke ytterligere i årene som kommer.

Les også

Vi trenger vindkraft og vannkraft til å lage verdens mest miljøvennlige aluminiumsprodukter i Mosjøen

Statsminister Erna Solberg poengterer at regjeringen «i utgangspunktet» ikke har tenkt å gjøre endringer i dagens skattesystem for vannkraft. Dette blir for passivt. Poenget er nemlig at dagens regime ikke gir god nok stimulans til å investere i oppgradering av eksisterende kraftverk. En rekke organisasjoner, anført av LO og NHO, ber nå om justeringer i grunnrenteskatten for å gi kraftprodusentene en slik stimulans. En modernisering og rehabilitering vil nemlig kunne gi betydelig mer fornybar energi uten nye naturinngrep. Det kan sågar komme strømkundene til gode.

Her står vi overfor et kinderegg som gir tre positive effekter. Mer moderne vannkraftverk vil være lønnsomt for det norske samfunnet, bra for den enkelte forbruker og godt for klimaet. Da framstår det som merkverdig at man ikke utnytter denne muligheten først, og før man legger til rette for annen, alternativ produksjon som har en langt lavere verdi for samfunnet.