Danielsen kommer fra stillingen som konstituert avdelingsleder og ordrekoordinator for bedriften, noe hun har vært siden i mars i år. 

Ifølge en pressemelding fra Storvik-gruppen, tar hun over et selskap i full fart som allerede er godt posisjonert med viktige vedlikeholdskontrakter for Alcoa Mosjøen og leveranser til andre kunder i regionen. Storvik er et mekanisk- og teknologiselskap, med fokus på forbedringer for prosessindustrien. I Mosjøen jobber Storvik tett med Alcoa og har mekanisk verksted og kontorer i industriparken på Baustein. Storvik-gruppen har fra 2018 og fram til 1. mai 2022 vært organisert i Mosjøen som en avdeling i Storvik AS, men er nå etablert med eget aksjeselskap i Mosjøen. Storvik Mosjøen AS er 100 % eid av Storvik-gruppen som har hovedkontor på Sunndalsøra.

 – Med Veronica som daglig leder i Storvik Mosjøen er vi sikre på at vi får en optimal tilstedeværelse for å dekke den sterkt økende etterspørselen etter Storvik sine produkter og tjenester i Mosjøen og omegn, sier styreleder og konsernsjef i Storvik-gruppen, Stein Kjartan Vik.

– Hun er fra Mosjøen og er godt kjent med det lokale næringslivet. Vi er derfor svært glade for at hun har akseptert å gå inn i rollen som daglig leder.

 – Jeg gleder meg til å ta Storvik i Mosjøen videre. Sammen med fantastiske ansatte og med solide eiere i ryggen har vi mulighet til å utvikle oss i takt med behovet til våre kunder, sier Danielsen selv.

Storvik kjøpte tidligere i år et tilleggsareal på omtrent 2 mål tomt, og eier nå omtrent 7 mål på Baustein. Selskapet har også nylig ferdigforhandlet en opsjonsavtale om kjøp av ytterligere 7 mål tomt fra Vefsn kommune. Utnyttelsen av dette arealet vil være i tråd med eksisterende virksomhet, samt plan om etablering av anlegg for gjenbruk av metaller som blir brukt i tilvirkning av aluminium.