Venstre vil ha gratis barnehage og SFO i Hattfjelldal

Venstre i Hattfjelldal ønsker at Hattfjelldalingene ikke skal betale for å ha barna i barnehage eller SFO.

– Dette kan være med å gjøre Hattfjelldal kommune mer attraktivt for unge i etableringsfasen, sier Lars Gunnar Marken som er Venstres ordførerkandidat, i en pressemelding fra Venstre. At vi tiltrekker oss yngre folk er avgjørende for at bygda skal overleve mener han.

Hattfjelldal opplever fraflytting og synkende barnetall både i skole og barnehage, derfor må vi ta grep som gjør oss attraktive for unge som er i etableringsfasen.

– Vi må gi oss selv et fortrinn når ungdommen skal velge hvor de skal bosette seg, sier ordførerutfordreren.

Marken peker på at man først å fremst bosetter seg der man kan få jobb, men at man også trenger tilflytting for å kunne drive nyskapende næringsutvikling. Gratis barnehage og SFO vil gi foreldrene en mindre bekymring, og samtidig gi alle barn og familier like muligheter til å delta i fellesskapet.

Vil ha en opptrappingsplan

Venstre ønsker at dette tiltaket først og fremst skal ha en sosial profil. Fra 1. august har 46.500 barn har rett på gratis kjernetid i barnehage i Norge. Nå vil Venstre fortsette oppvekstløftet lokalt og lover at SFO bør bli gratis for dem som trenger det. I første omgang er det barn med foreldre som har lav inntekt. Da viderefører vi en ordning som fungerer svært godt i barnehagen, sier Marken. På sikt bør all foreldrebetaling fjernes fra barnehagene i kommunen mener ordførerkandidaten.

Samarbeid med mellom stat og kommune

Desember 2018 ble det gjennomført en nasjonal evaluering av SFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom SFO-er, både på pris og innhold. Rapporten dokumenterte også at foreldrebetaling kan være et hinder for at de med aller lavest inntekt kan delta i SFO.

– Vi har et godt samarbeid mellom stortingsrepresentantene og oss lokalpolitikere i Venstre om å styrke SFO. I tillegg til pris er vi opptatt av å løfte kvaliteten. Derfor jobber også regjeringen nå med en nasjonal rammeplan for SFO, for å styrke ordningen og gi et bredere tilbud av aktiviteter, sier Marken.