Fylkesrådet har nylig presentert en rekke tiltak for å bedre livsgrunnlaget i distriktene. Billiger samferdsel og kjevortoped i Lofoten er to av sakene.

Dette er et arbeid som det ligger en stor innsats bak. En innsats som også krever god informasjonsflyt og demokratiske prosesser innad i, og mellom partiene.

På nasjonalt plan arbeider SV også inn mot de fleste partier, både i og utenfor regjering, i komiteer og i stortinget. Det er slik vi danner varig politikk, gjennom god forankring og brede forlik og det er slik vi skal bygge et trygt og solid Nord-Norge.

Venstre skryter av sin innsats for Nord-Norge for å ha redusert lakseskatten. Snakk om å ta en seier for laget. Lakseskatten har vært arbeidet frem gjennom mange parti, og Venstre ble en enkel partner å hente inn for regjeringen. Gratulerer med det. I samme slengen som venstre tråkket i salaten smekket de på med ekstra dressing og skriver at "SV RASER", og at det er en god ting. Det er aldri en god ting hverken å rase eller godte seg over andres tap.

Vi krummer nakken og arbeider frem mot de løsningene vi ønsker og tror er best. Dette er ikke pissekonkurranse, det er fremtiden til vår landsdel det er snakk om.

Skal vi bygge Nord-Norge så må Venstre, om de ønsker det selvsagt, lære av SV. Det er gjennom hardt arbeid og samarbeid at vi får utrettet noe. Å ta enkle seiere og skryte av det hjelper hverken et parti eller velgerne.

Jitse Buitink, fungerende leder i Nordland SV