Siden EØS-avtalens fødsel i 1992, har mange sjølsagte goder blitt borte for vårt folk. Dette gjelder transport, kommunikasjon, statlige tjenester, kraftforsyning, sosialtjenester og mye mer. Nå kan de fleste se og oppsummere virkninga av Høyres medisin, hvis de ikke er blitt sløvet av pengerikelighet, internett på mobil, lange ferieturer, fine biler med mere. Jeg antar at pandemien skremte mange opp av godstolen.

Gunnvald Lindset hadde en utmerket artikkel i «Helgelendingen» den 6. desember. «Strømpriser uten kontroll». Jeg håper at folk ser at det vi nå opplever er konsekvensene av den EU-vennlige politikken som er blitt ført siden Gros tid. En politikk som er skapt av blårussøkonomer uten sosial forstand og kjærlighet til andre mennesker. Det er disse som gjennomsyrer samfunnet og utgjør fundamentet som staten og alle høyrepartiene hviler på.

Det skulle være en kjent sak at verdensmiljøet er truet på en slik måte at jeg tviler på om vi klarer oss i tjue år til. Dette har de fleste mennesker vært med på å skape siden 1820, da de begynte å brenne kull til jernsmelting og stålproduksjon. Av dette kom kapitalismen som er selve drivkraften bak ødeleggelsene. Karl Marx ble kjent i 1848 for sin oppskrift på kamp mot kapitalismen. Men han glemte at vi egentlig er sultne dyr som alle ønsker total velstand og rikdom. Derfor vil sosialismen være uoppnåelig og bestandig være utsatt for våre smarte metoder med latskap, juks og sabotasje. Selv garvete kommunister er ikke fri for disse syndene.

Mange nordmenn lever med en myte: Norge med vann- og vindkraft kan erstatte den kullbaserte elproduksjonen i Europa. Norge er en fjelland ute i nordvest på 323 000 km², mens Europa er et fjell- og sletteland på vel 5 millioner km² – 15 ganger så stort. Norge har fem millioner folk. Europa har 550 millioner. Når man ser på verdensdelens folketall og industriproduksjon, bør alle skjønne at Norge er altfor lite for oppgaven. Europas kraftproduksjon var i 2019 på 2780 Twh. Norge produserte i fjor 154 Twh. Dette utgjør en attendedel. Om vi hadde fylt hele landet med vindturbiner og bygd ut resten av elvene, så ville vi kanskje ha greid 250 Twh. Ennå langt unna målet.

Grunnen til den voldsomme strømprisen er at NVE og Statnett prøver å overføre mest mulig til et Europa som lider under vindstille, slokte kullkraftverk og generell energimangel. Statkraft er ivrig med på dette ved å produsere så mye at de tømmer magasinene i Nordland. Dette er en sammensvergelse som våre politikere står maktesløse overfor, mens nevnte selskaper håver inn profitten og legger den i statskassen. Sverige hadde i dag kr 6,47 pr. kwt. Hvis man skal få kontroll, må Statkraft instrueres til å spare sommerstid. Dette er blitt umulig som følge av EØS.

Derfor ser vi at Støre og Vedum blir gjort til løftebrytere og vingler veldig uten å gjøre tiltak som folket kan være tjent med. Fordi at byråkratene i finansdepartementet forbyr dem å bruke av overskuddet. Dette skulle de ha tenkt på da de drev valgkamp i sommer. Alle dere som stemte på dem: Dere burde ha tenkt dere bedre om, for det er ikke første gangen at politikerne bryter løftene sine. Det har de gjort lokalt også. Jeg tviler på om folket gidder å gjøre et opprør. Lindset kunne jo prøve. Tross dårlig helse kunne jeg nok ha stilt opp. Men noe må vi gjøre før vi blir knust økonomisk. Tenk på konsekvensene av matmangel, stengte butikker, ingen blomster, kommuner i total krise uten strøm fordi de ikke kan betale. De gamle vil miste helsehjelpa og skolebarna vil mangle undervisninga de har krav på. Alcoa-tillitsmannen Nordal Jensen advarer. Dessuten vil ingen bygge nye fabrikker i Vefsn med disse prisene. Da vil Hundåla fronte en total krise mens vi lider nød.

Per Kr. Steinmo