Veien videre for reiselivsprosjektet ligger på kommunene: – Vi får stedsutvikling og løftet opp området

Prosjektet om å løfte fram reiseliv- og opplevelsesnæringen i Vefsnaregionen er klar til å gå videre til fase 2, men det står på kommunene om hovedprosjektet skal utvikles.