Trafikanter bør beregne ekstra kjøretid på grunn av militær trafikk de kommende månedene, sier Statens vegvesen.

– Militær kolonnekjøring og øvelsesaktivitet kan føre til forsinkelser i trafikken i de berørte områdene de neste ukene. Vi ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

I mars og april kommer over 30.000 soldater til Norge for Nato-øvelsen Cold Response.

I Sørøst-Norge vil det være mest trafikk ved Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. I Midt-Norge vil det i hovedsak være aktivitet på Fosen og i stjørdalsområdet. I Nord-Norge vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik.

Statens vegvesen oppfordrer trafikanter og øvrig publikum til å følge med på trafikkinformasjon og informasjon som gis av Forsvaret og andre myndigheter om øvingsaktiviteten.

– Dette er spesielt viktig for trafikanter i de områdene som blir berørt under selve øvelsen. Generelt oppfordrer vi trafikantene til være ekstra oppmerksomme og beregne litt ekstra kjøretid, sier Karbø.

(©NTB)