Gå til sidens hovedinnhold

Sier nei til oppdrett i verdensarven

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesmannen i Nordland har avslått søknaden fra Vega Sjøfarm om utslippstillatelse ved Hysværet i Vega.

Bakgrunnen er at det ikke er sannsynliggjort at området tåler den økte belastningen som utslippet fra oppdrett vil utgjøre. 

Fylkesmannens samlede vurdering knyttet til forurensning, naturmangfold og landskapsvern gjør at søknaden om utslippstillatelse ved Hysvær avslås.

Vega Sjøfarm As har søkt om utslippstillatelse til matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved lokaliteten Hysværet i Vega kommune. Det er søkt om en maksimal biomasse på 3120 tonn. Lokaliteten ligger innenfor Vega verdensarvområde og innenfor Søla/Hysvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Det har vært skrevet to rapporter fra SWECO AS og fra UNESCO sine overvåkingsorgan om Vega Verdensarvområde og påvirkning fra akvakultur i forhold til landskapsvern og dyreliv. Fylkesmannen har i tillegg vurdert anbefalingene fra UNESCOS rådgivende organ: ICOMOS/IUCN samt SWECO sin landskapsanalyse. Anbefalingene til ICOMOS/IUCN og SWECO er å ikke gi tillatelse til oppdrettsvirksomhet innenfor verdensarvområdet. 

Søknaden har vært gjennom en lang prosess. Det har også vært søkt om unntak fra vernebestemmelsene i verneområdet, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Nordland.

Kommentarer til denne saken