Gå til sidens hovedinnhold

Vefsnaregionen - mulighetenes region

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mye har skjedd i Vefsnaregionen etter at Vefsna ble rotenonbehandlet og fisket etter laks er i gang pånytt. Det har bl.a. skjedd mye på reiselivsfronten etter at reisemålsutviklingsarbeidet ble avsluttet etter kartleggingsfasen i 2010 og 2011. I 2010 var det ingen bookbare opplevelser i vår region mens vi i dag kan kjøpe ulike opplevelser på nett. Antall overnattings- og spisesteder har også økt. Dette er veldig positivt. Det har også skjedd mye tilrettelegging for helsefremmende friluftsliv i regi av Friluftsråd, kommuner og lokale lag og foreninger.

Vefsna og Fusta er pr. nå åpnet for laksefiske, opplevelsesbedriftene River North as og Naturlige Helgeland er etablert henholdsvis på Trofors og i Mosjøen. Satsingen i Øyfjellet i Vefsn med Helgelandstrappa, Via Ferrataen og Ziplinen er synlige og attraktive opplevelsestilbud. Både Vefsn, Grane og Hattfjelldal søker eller vurderer å søke om status som nasjonalparkkommune. Alt dette kan ses i sammenheng med reisemålsutviklingen i regionen.

Erfaringer med slitasje og uheldige virkninger av reiselivet jobbes det med mange steder i landet, bl.a. i Lofoten. Vi kan trekke erfaringer fra dette arbeidet og legge til rette for at reiselivet utvikles i en bærekraftig retning. Det vil være til det beste for reiselivsbedriftene, lokalbefolkning, tilreisende og ikke minst for miljøet. Vi har flere bedrifter som merker virkning av reiseliv som det ikke er lagt tilstrekkelig til rette for med søppelhåndtering, toalettfasiliteter og organisert ferdsel. Laksfors er et slikt turiststed i Grane kommune der det er behov for en god plan for å forebygge negativ utvikling.

At Vefi og Vefsnlaks er positive til samarbeid med kommunene og Vefsna Regionalpark er svært gledelig. For at regionen skal utvikles positivt må det økt samhandling og samarbeid til. På årets Vefsnakonferanse ble samarbeid påpekt som nøkkelen til suksess for området og laksevassdraget. Her kan vi alle bli veldig mye bedre.

Vi står i startgropa på en positiv utvikling og området har alle muligheter for å lykkes. Det viktige for å bygge opp en bra destinasjon er å få til et godt samarbeid på mange plan og med mange aktører. Vefsna regionalpark er et nyttig instrument for å få til dette samarbeidet. Grunneiere, rettighetshavere, kommuner, næringsselskap, reiselivs- og opplevelsesbedrifter, matprodusenter, arrangementsaktører, frivillig sektor og sikkert mange flere, bør delta i et slikt felles arbeid. God kommunikasjon både innad og utad er avgjørende. Her er det et forbedringspotensial som det kan tas tak i. Evaluering av årets fiskesesong, oppstart av reisemålsutvikling m.m. er viktige og konkrete oppgaver for å få en strategisk, målrettet og god prosess for det videre arbeidet.

Verdiskapingsprogram for Norske parker var et utviklingsprogram som ble opprettet i tiden da Liv Signe Navarsete var statsråd i kommunal- og regionaldepartementet i den rød-grønne regjeringen. For Vefsn, Grane og Hattfjelldal var dette starten på prosessen med å opprette Vefsna regionalpark.

Ordførerkandidatene for Senterpartiet i Vefsn, Grane og Hattfjelldal vil stå på for utvikling av området i reiselivssammenheng og som et attraktivt område å bosette seg i. Vi ønsker å bruke Vefsna regionalpark som en samarbeidsplattform for å få lykkes med en helhetlig tilnærming til området. Utvikling av Vefsnavassdraget inngår som en svært vesentlig del i dette. Dette er samtidig en av mange andre brikker som er med å gjøre området vårt attraktivt for innbyggerne og tilreisende. Arbeidet med reisemålsutvikling skal nå startes opp igjen og jeg håper alle aktuelle aktører vil delta for å utvikle vårt fantastiske område på en bærekraftig måte. Jeg håper inderlig at vi skal lykkes med dette, sammen.

Ellen Schjølberg, ordførerkandidat for Grane Senterparti. Harald Lie, ordførerkandidat for Hattfjelldal Senterparti og Berit Hundåla, ordførerkandidat for Vefsn Senterparti.

Kommentarer til denne saken