– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre Vefsna til ett av Norges beste laksevassdrag. Det vi få betydning både for lokalsamfunnene langs elva, villaksens utvikling i området og allmennhetens tilgang til fiske, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.
– Arbeidet vil kunne gi nye muligheter for opplevelsesbasert reiseliv og en aktiv miljøforvaltning. Samtidig kan vi bidra til økt friluftsliv og uforglemmelige naturopplevelser. Det er folkehelsearbeid i praksis, sier fylkesråden.
Det er Vefsnlaks A/S som har søkt og fått innvilget midler til prosjektet «Organisering av laksevassdrag og driftsplanlegging». Vefsnlaks AS eies av Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner, samt de fleste fiskerettighetshaverne i vassdragene.
En friskmelding av elva krever at elva må være fri for lakseparasitten Gyrodaktilus Salaris, at må være fisk i vassdraget og at organisering av laksevassdraget samt driftsplan må tilfredsstille de nye forskriftene fra 2013.
– Det er derfor viktig at grunnlagsarbeidet blir gjort i dette prosjektet, sier fylkesråd Ingelin Noresjø.