Fridde til næringslivet

Initiativ: Ståle Reinåmo er dedikert til arbeidet med å få et nytt bygg for videregående skole i Vefsn. Han håper dette skal gi Vefsn et forsprang på Narvik om ny skole.

Initiativ: Ståle Reinåmo er dedikert til arbeidet med å få et nytt bygg for videregående skole i Vefsn. Han håper dette skal gi Vefsn et forsprang på Narvik om ny skole.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Dette er en stor sak med store ringvirkninger.

DEL

En lang rekke med for og imot er satt opp på hvert enkelt av de sju tomtealternativene studierektor Ståle Reinåmo ved Sentrum Mosjøen videregående skole ser for seg for et nytt skolebygg. Bakgrunnen er ønsket om en videregående skole samlet på ett sted.

Derfor er det laget et forprosjekt som Reinåmo presenterte for lydhøre tilhørere under den månedlige lunsjen til Mosjøen næringsforening torsdag i denne uka.

Må slå Narvik

– Hensikten er å få fortgang i prosessen som vi vet kommer. Dette kan muligens framskyve dette. Vi står ikke på Nordland fylkeskommunes økonomiplan nå, men målet vårt er at vi skal komme med i planen i 2018, sier Reinåmo.

Han tror en framtidig samlokalisering vil styrke det administrative, organisatoriske og økonomiske handlingsrommet. Å være under samme tak vil også kunne gi mulighet til å tilby flere fag på de ulike studieretningene.

– Vi klarer ikke ta ut verken den pedagogiske eller administrative ressursen slik det er i dag, sier Reinåmo.

Han viser til at flere videregående skoler i Nordland har fått renovert byggene, eller fått helt nye bygg. Det er bare Mosjøen og Narvik av de store skolene som gjenstår før alle har fått et bygningsmessig løft.

– Derfor har vi laget et prosjekt i håp om å bli prioritert før Narvik, sier han ærlig.

Store ringvirkninger

Det er ikke aktuelt å innlemme skolen på Marka i et nytt bygg, men det er aktuelt å bygge i Marka.

– Dette er ikke bare en intern sak for oss, men en stor sak med store ringvirkninger for lokalsamfunnet. Dette er et stort byggeprosjekt der lokalt næringsliv kan komme inn som leverandører, sier Reinåmo som håper å friste næringslivet til å dra lasset sammen med skolens ledelse for å påvirke politikerne på fylkestinget.

– Det er viktig å få fylkeskommunen, kommunen og dere på banen når det gjelder synspunkter på tomt. Vi ønsker en samlet løsning, understreker Ståle Reinåmo.

Alternativene som foreslås er Marka, Veveritomta, Skjervengan, sentrum, Nyrud, Øya og Kippermoen

Artikkeltags