Vefsn kommune krever 9,3 millioner kroner i erstatning av to entreprenørfirmaer etter omfattende skader

Bassengsaken i Vefsn har en saksmappe med 2.500 dokument. Om to måneder får vi svaret på hvem som skal bære ansvaret for at Vefsn kommune måtte legge nye fliser i tre basseng.