Regnskapet for bompengeselskapet er klart - administrasjonskostnadene har steget til millionbeløp

Trafikkmengden er stor og inntektene så høye at nedbetalingstiden for fv.78- prosjeketet kan bli kuttet med i alle fall to år. Det kan bli aktuelt å innføre et passeringstak på 40 passeringer i måneden i to bommer.