Vefsn kommune ønsker å tilrettelegge for flere turområder i Vefsn. I tillegg er det et mål å sikre snø på Kippermoen ved å investere i et eget snøproduksjonsanlegg. De totale kostnadene er beregnet til 10 millioner kroner, og pengene skal hentes fra ulike offentlige institusjoner som gir penger til tur- og aktivitetsformål. Vefsn kommune fortjener ros for sin kreativitet for å hente inn nye penger som utelukkende skal brukes til aktivitets- og trivselsfremmende formål.

Vefsn kommune har etter hvert et imponerende mangfold av ulike tilbud som fremmer aktivitet og folkehelse. Svært mange av disse aktivitetene er realisert gjennom stor dugnadsinnsats og med støtte fra kommunen og næringslivet. Det gjelder både turstier i Mosåsen, turvei til Marsøra, Helgelandstrappa opp til toppen av Øyfjellet og nå sist tilrettelegging av turstien opp til Hjartåsen. I tillegg er det bygd ut et flott skianlegg på Skjåmoen, hoppbakke, slalåmbakke i Kjemsåsen, skileikanlegg i Finnbrauten og for ikke glemme tilbudene knyttet til anleggene på Kippermoen.

Som om ikke dette er nok finnes det et utall av stier og veier som brukes flittig både av unge og gamle, enten det gjelder Finnhaugen, Øyfjelldalen, Helfjellet eller i Drevassbygda. Det er i sum et eldorado av turmuligheter og en åpenbar kvalitet for lokalsamfunnet. Nå har enhetsleder for folkehelse i Vefsn, Anne-Marit Almås Marken, tatt et initiativ for å videreutvikle flere turveier og aktivitetstilbud. Mange av disse er lavterskeltilbud som vil være viktig for å motivere enda flere til å ta i bruk de unike tilbudene lokalsamfunnet har å by på.

Det er utvilsomt en tung satsing og vårt håp er at søknadene er gode og at pengene kommer. De 10 millionene det er søkt om vil sammen med dugnadsinnsats og et engasjert næringsliv være helt avgjørende for at planene kan realiseres. Helgelandstrappa er blitt en turistmagnet med et enormt besøk. Trafikktellinger som er gjort antyder at over 70.000 mennesker har gått trappa i løpet siste barmarkssesong. Men en ting er å lage attraksjoner for turister og tilreisende. Minst like viktig er det å legge til rette for aktivitet og friluftsliv for oss som bor her – året rundt.

Det arbeidet er vi kommet svært langt med takket være ildsjeler, dugnad, lag og foreninger, men også som et resultat av samarbeidet mellom næringsliv, kommune og frivilligheten. Nå kan dette tas et langt steg videre. Men forutsetningen er at det gode samarbeidet videreføres og at vi dyrker entusiasmen. Det er på mange måter den viktigste kapitalen, men det er all grunn til å glede seg over kommunen og folkehelseenhetens initiativ.