Torsdag skal representanter fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner møte ledelsen i Helse Nord på rådhuset i Mosjøen.

Viktige tema i møtet er fremtidens sykehustilbud i Mosjøen og lokalisering av et nytt hovedsykehus.

Gruppeleder Trond Bjørkås (Sp) er en av deltakerne.

– Hva er dine viktigste spørsmål til Helse Nord?

– Jeg lurer jo på hva Helse Nord bestemmer seg for i tomtesaken. Videre så ønsker jeg å vite hvordan Helse Nord ønsker å ta vare på pasienter og ansatte i Mosjøen dersom det nye hovedsykehuset skal bygges på Alstenøya. Hvordan skal det nye sykehuset bemannes med en så lang pendleravstand? Vi ønsker sykehuset så nært Mosjøen som mulig. Videre så ønsker jeg selvsagt at sykehuset i Mosjøen kan beholde flest mulig tjenester i et DMS. Dette er viktig for ansatte og for befolkningen, sier Bjørkås.

Ordfører Berit Hundåla var onsdag i fylkestinget. Hun har tidligere poengtert at sykehustilbudet må lokaliseres så nært Mosjøen som mulig. Hun hun forutsetter at Mosjøen får et like godt tilbud i fremtiden som i dag.

Hun har også framhevet at det finnes mange tomtealternativer som er godt egnet mellom Tovåsen og Leland.