Gå til sidens hovedinnhold

«Vas om vassavgift i Leirfjord»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I avisinnlegg har Rødt, Frp og Sp forsøkt å bortforklare at budsjettet de har vedtatt innebærer at vassavgifta må økes. Det kan se ut som at de prøver å få leserne til å tro at hensikten med vedtaket er å rette opp at det tidligere er krevd inn for høg vassavgift. Dette er helt feil.

I budsjettet som er vedtatt går det klart fram at hensikten med å føre utgifter med utestyrken på vassverket er å redusere driftsutgiftene, ettersom det da kan kreves inn høgere avgift fra innbyggerne.

Rødt, Frp og Sp påstår at det de har gjort er et forsøk på å harmonere budsjettet med avgiftsberegningen. Dette var overhodet ikke tema i budsjettbehandlinga og må karakteriseres som en kreativ måte å tåkelegge saka på.

For øvrig kan det nevnes at denne harmoniseringa gjorde kommunestyret i sak 79/20 – Gebyrregulativ/betalingssatser 2021. Da vedtok vi enstemmig å øke vassavgifta med 3,5 prosent for å tilpasse avgifta til utgiftene. Det var for øvrig i samme møte som budsjettet ble behandla.

Det er en ærlig sak at Rødt, Frp og Sp mener at utgiftene knyttet til å produsere vatn er høgere enn det vi har lagt til grunn i vårt selvkostregnskap, men da må de være så ærlige at de opplyser om at det er våre innbyggere som må betale regninga i form av høgere avgift.

Kommentarer til denne saken