Varslersakene i Helgelandssykehuset: – Vi starter med å invitere varslere og påvarslede til dialogmøter

I etterkant av at styret i Helgelandssykehuset behandlet siste del av varslingsrapporten fra KMPG, gikk styreleder ut og sa at de ser alvorlig på de funn som er gjort, og at to av varslerne skal ha varslet uforsvarlig. Nå skal det lages en plan, med nødvendige tiltak.