Varsler uanmeldte tilsyn på serveringssteder i Mosjøen

DEL

Vefsn kommune har i dag sendt ut varsel om tilsyn til alle kommunens serveringssteder. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

– Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen, og skal til enhver tid gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig. Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen. Kommunen har så langt gitt råd og veiledning, nå vil kommunen også føre tilsyn i bransjen, står det i varselet, som er signert kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik.

I pressemeldingen opplyses det at formålet med tilsynet er å:

  • Hindre mulighet for spredning Covid-19 på serveringssteder i Vefsn kommune.
  • Sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen.
  • Bidra til mulighet for å opprettholde av drift for serveringsstedene i Vefsn gjennom Covid-19-pandemien.

Ved avvik som ikke er forenelig med smittevernfaglig forsvarlig drift, vil tilsynsrapport og eventuelt forhåndsvarsel om sanksjonsvedtak oversendes bedriften for uttalelse innen en nærmere angitt frist. Kommunen fatter deretter vedtak i saken.

I alvorlige tilfeller kan kommunen fatte hastevedtak om begrensning/stenging etter smittevernlovens §4-1.

Kommunen minner også om den enkeltes ansvar for å overholde reglene slik at vi kan beholde åpne restauranter og utesteder.

Artikkeltags