Å kjøre miljøvennlig blir dermed dyrere, og det skyldes rett og slett at mer avansert teknologi i bilene er dyrere å forsikre.

– Det som er viktig å passe på, er at man hele tiden priser den risikoen man tar inn i selskapet på riktigst mulig måte, innleder konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige overfor Nettavisen Økonomi.

Gjensidige-sjefen er opptatt av endringer i risikobildet, som enten er strukturelle eller mer varige.

Mye teknologi

– Et eksempel er at det er mye dyrere å reparere mer avanserte biler med mye teknologi i skjermer og å reparere elektriske biler. Da må vi passe på at vi har riktig pris på de bilene. Hver enkelt kunde og hvert enkelt objekt som forsikres, må ha riktigst mulig pris. Signalet er vel at i bilforsikring må vi forvente at det vil være noe økte priser på grunn av strukturelle endringer i bilmarkedet, sier konsernsjefen, og fortsetter:

– Elbiler og hybridbiler er dyrere å forsikre enn andre biler, fordi de er dyrere å reparere. Vi har skadestatistikk på enkeltbiler, og det er klart at tar du en enkelt Peugeot eller en enkelt Volvo og sammenlikner modeller fra eksempelvis 2016 til 2018, kan det være fylt på mye mer teknologi i skjermer osv. Det gjør at skjermen må skiftes istedenfor repareres, så den type ting kan ha betydelige utslag, fortsetter han.

Leiro Baastad sier at de etter mange tiår har sett at forsikringsselskapene har utvekslet bonusinformasjon mellom hverandre.

Avtatt

– Det sier noe om risikoen på de enkelte sjåførene. Den bonusutvekslingen har avtatt kraftig og til dels stoppet opp, og det er blitt konkurranse på disse bonussystemene. Vi ser nå at over 50 prosent av alle nye biler enten er elektriske biler eller hybridbiler, som også representerer en annen type risiko. Det har påvirket markedet i den forstand at selskapene har behov for mer premie bak de bilene.

– Hvordan vil du oppsummere 2018 for Gjensidige hvis du tar for deg personmarkedet?

– Jeg vil trekke fram at det har vært et ganske turbulent år på grunn av masse ekstraordinære væreffekter. Det var en ekstremt hard vinter, hvor vi så mange ekstraordinære bilskader og mange snøtyngdeskader. Vinteren strakk seg både i første kvartal og andre kvartal, svarer Leiro Baastad.

Enorm frykt

– På grunn av de ekstraordinære snømengdene var det en enorm frykt for flom, og vi fikk plutselig en sommer. Hvis den sommeren hadde blitt avbrutt av voldsomt regn, ville vi hatt enormt med flomproblematikk, men det hadde vi ikke.

– Hvilke produktområder tjener dere penger på i personmarkedet?
– Vi tjener penger på personmarkedet totalt sett, og i Norge tjener vi mer penger enn vi gjør i utlandet. Det har noe med 202 års historie. Merkevare, kjennskap og størrelse, og at vi stort sett distribuerer selv, som er mer effektivt.

– Nå har selskapene og Gjensidige tjent veldig godt på bilforsikring gjennom flere år, fordi det har vært milde vintre. Det har vært fallende personskader i bilforsikring sammenliknet med tidligere, og inntjeningen har vært god. Men vi har sett at det på grunn av en veldig lang og varm sommer, var flere skader knyttet til båtforsikring og reiseforsikring. Vi ser også skader på fritidsboliger på grunn av snøtyngder. Dette er skader som vi oppdaget i andre kvartal fram mot sommeren, og generelt har vi sett mer skader på grunn av vær og vind gjennom hele 2018.