Innsjøens historie inn i eget hus

Naturskjønt: Etter oppdemmingen på 50-tallet ble Røsvatnet Norges nest største innsjø. Foto: Anne-Kristine Bastholm

Naturskjønt: Etter oppdemmingen på 50-tallet ble Røsvatnet Norges nest største innsjø. Foto: Anne-Kristine Bastholm

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Varntresk grendelag ønsker å bygge et Røssvatnhus. Det syns Nordland fylkeskommune er en strålende idé, og bidrar økonomisk.

DEL

Nordland fylkeskommune innvilger Varntresk Grendelag et tilskudd på 150 000 kroner til gjennomføring av prosjektet Røsvatnhuset. Røssvatnet som Norges nest største innsjø, har i tusener av år vært viktig lokalt, regionalt og nasjonalt. Varntresk grendelag ønsker nå å etablere et Røssvatnhus i krysset Fv 292 og Rv 73. Dette skal være et åpent hus for alle, med informasjon om innsjøens historie, områdets kultur og de rike friluftsmulighetene, forteller Rana Blad.        

-Etablering av Røssvatnhuset vil være et godt tiltak både for lokalbefolkningen og tilreisende, det være seg veifarene eller fjellfolk sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) i en pressemelding. Prosjektet vil bidra til å belyse Røssvatnets lange og interessante historie.        

Bakgrunn         

Folket rundt den store innsjøen fortjener noe å være stolt av, noe som viser historien, kulturen og tradisjonene gjennom århundrer, opplyser Knutsen.        

Det er gjort funn rundt sjøen av lokale og arkeologer som viser spor helt tilbake til steinalderen. Pilspisser og andre redskaper, som nå er samlet på Vitenskapsmuseet i Trondheim.        

Oppdemminga av Røssvatnet på 50-tallet var et stort inngrep, både i naturen, men også i folkesjelen til de som hadde sitt levebrød rundt vannet. Her vil grendelaget gjerne fortelle historien i form av plakater og lignende. Statkraft har fått laget filmen «Veien videre», som kan vises i dette huset slik at allmennheten kan få del i historien.        

Meningen er at dette skal være et åpent hus med muligheter for grilling og kaffekoking, og i verste fall, et krypinn i uvær. Mange «Norge-på-langs-farere» passerer området, og mange står vinterstid i kolonne-kø for å komme over Krutfjellet en uværsdag. Da kan det være fint å finne både toalett og et lite hus.        

Ferdig i høst        

Varntresk grendelag har arbeidet med prosjektet «Kulturvegen langs Røssvatnet» i flere år, og nå gjenstår Røsvatnhuset. Kulturen i området vises best ved å kjøre Fv 292, der det er satt opp flere infoskilt ved rasteplasser om blant annet Kolbein, dampbåten på Røssvatnet, gamle postruter, internatskolen i Varntresk med mer. I Røssvatnhuset kan det gis en liten «smakebit», slik at det kan være interessant å kjøre veien langs Røssvatnet. Varntresk grendelag har arbeidet mye med tilrettelegging ut i naturen på østsiden av Røssvatnet. Der er det merket turstier, bygd gapahuker, merket fiskeplasser, og ikke minst fått laget et turkart over området helt inn i Sverige. Arbeidet skal utføres sommeren 2015 med ferdigstillelse høsten 2015.

Fra før har Hattfjelldal kommune bidratt med en halv million, Sparebankstiftelsen Helgeland med 100.000, Statkraft med 300.000 og annen finansiering vil utgjøre 650.000. Til sammen vil huset ha en kostnadsramme på 1,7 millioner kroner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken