I forkant av vinterferien kommer Statskog Fjelltjenesten med en is-og snømelding om forholdene i fjellet. Tore Veisetaune fra Statskog Fjelltjenesten forteller at det er mye snø i fjellene for tiden. Forholdene i fjellet varierer mye over hele fylket. I skogdalene kan det befinne seg mye snø, mens på vindutsatte områder kan mye være blåst bort.
 

Lite snø og dårlig is

For Vefsn, Grane og Hattfjelldal melder de følgende: Lite snø i området, årstiden tatt i betraktning. For tiden er det mildvær og regn som preger området. Det oppfordres til å vurdere isene grundig før man beveger seg utpå. Spesielt ved inn /utløp, sund og grunne vann med stor gjennomstrømning.

Skredfare

I forkant av vinterferien kommer Statskog Fjelltjenesten med en is-og snømelding om forholdene i fjellet. Tore Veisetaune fra Statskog Fjelltjenesten forteller at det er mye snø i fjellene for tiden.

– Felles for Nordland og Troms den siste tiden er at det har vært mye vær fra nord og nordvest. Mye snø er kommet, og det har lagt seg opp store skavler i lesidene. Under snølaget er det et islag flere steder. Disse forholdene i kombinasjon med mildværet som nå har kommet gjør at snøskredfaren vil være høy, sier han til NRK.