Se valgsendingen fra Stormen klokken 20.00: Dette kan vi forvente av valgkvelden i Nordland

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Direkte fra klokken 2000 [Avisa Nordland] Vi er noen få timer unna det endelige valgklimaks. Stemmelokalene stenger klokka 21, og i løpet av kvelden og natta blir det forhåpentligvis klart både hvem som skal regjere Norge de fire neste årene, og hvordan den nye nordlandsbenken på Stortinget ser ut.

Vi har sett på hva vi kan forvente oss av kvelden og  natta – i stor grad med bakgrunn i de siste meningsmålingene.

Mange meningsmålinger i sommer/høst

Det er gjennomført flere meningsmålinger i Nordland før dette valget enn noen gang før. Avisa Nordland (AN) har presentert tre målinger, det samme som NRK Nordland.

I tillegg har VG gjort en egen nordlandsmåling. Kolonnen «snitt juni-september» viser et gjennomsnitt av alle seks målingene fra AN/NRK, mens kolonnen «snitt august-september» er uten de to første målingene fra juni og juli.

En måling alene har ganske stor feilmargin (ca +/- 3 prosent på en måling i Nordland med ca 1000 respondenter), mens flere målinger innenfor en kort tidsperiode gjør resultatene mer pålitelige – i alle fall dersom de ikke varierer voldsomt.

Målingene fra Nordland varierer ikke voldsomt.

Mandatfordelingen

Nordland har ni mandater (representanter) på Stortinget. Ett av de ni mandatene er et utjevningsmandat. Mandatfordelingen har vært den samme på alle tre målingene fra Amedia i sommer/høst, og på to av målingene fra NRK Nordland: Arbeiderpartiet får tre mandater, Senterpartiet to, Høyre to og Fremskrittspartiet ett.

Unntaket er den siste målingen fra NRK, der SV tok ett mandat fra Ap og for første gang ble målt til sikker plass.

Utjevningsmandatet

Nordland har altså ni mandater til Stortinget, der det siste er et utjevningsmandat. Våre fylkesmålinger kan alene ikke si noe om hvem som får dette utjevningsmandatet. Det regnes ut fra det nasjonale valgresultatet.

Reststemmer som ikke har gitt mandat i hvert enkelt fylke legges sammen i en nasjonal pott, og 19 mandater fordeles mellom partiene som har kommet over sperregrensen på 4,0 prosent – ett mandat i hvert fylke. Nettsiden pollofpolls.no har beregnet at SV er nærmest å få utjevningsmandatet i Nordland.

På de siste 50 nasjonale meningsmålingene, har SV fått utjevningsmandatet i Nordland på 38 av målingene. Frp er nærmest med 4. Men dette kan fort endres, f.eks dersom SV vinner ett av de åtte distriktsmandatene.

Hvordan ser det ut for hvert enkelt parti?

Sp

På den siste målingen fra AN fikk Sp 19,4 prosent oppslutning og er fortsatt klart inne med to mandater i Nordland. På NRK-målingen noen dager senere, ble Sp målt til 17,5 prosent. Partiet har hatt en litt dalende formkurve nasjonalt gjennom sommeren, og har også falt litt i Nordland de siste ukene.

På de siste målingene er Sp trygt inne på Stortinget med Willfred Nordlund fra Sortland og Siv Mossleth fra Saltdal. Det er verdt å merke seg at Sp ved forrige stortingsvalg fikk 6,9 prosent. Sp står fortsatt spesielt sterkt i Vesterålen, noe som enkelt kan forklares med kampen om flystasjonen i Andøy.

Ap

Det er lite som tyder på at Ap skal reise seg og gjøre et godt valg i Nordland, selv om partiet har en klar tendens til å score bedre ved valg enn på meningsmålinger. 26,6 prosent på siste måling fra AN og 28,0 på den aller ferskeste målingen fra NRK Nordland er dårlige tall for et parti som hadde 35,1 ved forrige valg og 39,3 ved valget i 2009.

Ap er trygt inne med to mandater: Eirik Sivertsen fra Bodø og Åsunn Lyngedal fra Narvik. Kjell-Idar Juvik fra Hemnes er partiets tredjemann, men han har vært både svakt inne og helt ute på de siste målingene. Ap var nok for noen få måneder siden ganske sikre på å få inn også nummer fire på lista, Rita Lekang fra Bodø. Det er det ingenting som tyder på nå. Bare en eneste gang siden andre verdenskrig har Ap oppnådd et dårligere valgresultat i Nordland enn det de siste målingene tyder på.

Høyre

Høyre måles til 18,2 hos AN og 17,5 hos NRK Nordland. De er inne med to mandater: Margunn Ebbesen fra Brønnøy og Jonny Finstad fra Vestvågøy. 18,2 prosent er fortsatt et stykke unna 21,2 ved forrige valg, men Høyre kommer garantert til å gjøre det svært bra i Bodø, og har også vokst på de nasjonale målingene fram mot valget. Partiets andremandat i Nordland (Finstad) er svakt og absolutt i faresonen. Høyre scorer bedre blant menn enn blant kvinner, og er sterkest i Ofoten og Salten.

SV

SV scorer bedre nå like før valget enn de gjorde i juni/juli. Da ble partiet målt til rundt 5 prosent, nå ligger de rundt 7 prosent, med en topp på 8,4 på siste NRK-måling.

Det betyr i så fall stortingsplass for partiets toppkandidat, Mona Fagerås fra Vestvågøy. SV har hatt vekst gjennom sommeren på nasjonale målinger, og virker å være trygt over sperregrensen på 4 prosent.

Det betyr at Fagerås kan kjempe om både distriktsmandat og utjevningsmandat – og ser ut til å være nærmest å vinne utjevningsmandatet dersom hun ikke tar et av de åtte distriktsmandatene. SV er mest populær blant kvinner (9 prosent) og scorer best i Fagerås sin hjemmeregion Lofoten (10 prosent).

Frp

Frp ser ut til å vokse fram mot valget. Målinger på 10-tallet tidlig i sommer er erstattet av målinger på 12-13 rosent. 12,1 på siste AN-måling og 12,9 på  NRK-målingen er likevel langt unna 18,8 ved forrige valg, og Frp er ikke i nærheten av å beholde de to mandatene de har på Stortinget i dag.

De ligger an til å få inn kun sin toppkandidat Kjell-Børge Freiberg fra Hadsel. På nasjonale målinger ligger Frp rundt 14-15 prosent. Frp er vesentlig bedre likt blant menn (16,7 prosent) i forhold til blant kvinner (7,5 prosent), og scorer best i Salten (14,9 prosent). I likhet med Ap har Frp en tendens til å score bedre ved valg enn på målinger.

Rødt

Rødt fikk 5,3 prosent på siste AN-måling og 5,8 prosent på NRK-målingen noen dager senere. Det er bra tall for Rødt som fikk 1,3 prosent av stemmene ved forrige valg. Men selv med 5-6 prosent er det langt fram til stortingsplass for toppkandidat Synne Bjørbæk fra Bodø.

Rødt håper selvsagt å komme over sperregrensen for å få utjevningsmandater, men er bare målt over 4 prosent på to nasjonale målinger i år. Altså fortsatt en lang vei å gå for Bjørbæk og Rødt.

Venstre

Venstre ble målt til 3,3 og 3,7 prosent på de to siste målingene. Og der har de stort sett vært gjennom hele oppkjøringen til valget. Det er langt unna stortingsplass for toppkandidat Ida Gudding Johnsen fra Bodø.

Venstre vaker rundt sperregrensen på nasjonale målinger, men er over det magiske 4-tallet på de fleste ferske målingene. Og det betyr at Gudding Johnsen med et godt valg i Nordland også kan være med i kampen om utjevningsmandatet.

KrF

KrF ble målt til 2,0 i AN og 2,4 i NRK, og er også langt unna stortingsplass for sin toppkandidat, sørlendingen Dagrun Eriksen som er bosatt i Bærum når hun  ikke kjører rundt i bobil i Nordland.

Partiet har holdt seg på 2-tallet i de siste målingene. På nasjonale målinger er KrF trygt over sperregrensen, noe som gjør at også Eriksen kan kjempe om sistemandatet fra Nordland.

MDG

MDG ble målt til 2,6 prosent i siste AN-måling og 2,0 i siste NRK-måling, omtrent samme nivå som på alle andre målinger tidligere i sommer/høst. Toppkandidat Toine Sannes fra Sortland er sjanseløs på distriktsmandat, men dersom MDG kommer over sperregrensen er også hun med i kampen om utjevningsmandatet.

På de siste nasjonale målingene er MDG noen ganger over og noen ganger under sperregrensen, med et snitt på 4,0 i september.

På helg.no blir det også oppdateringer fra valgvaken for de politiske partiene i Vefsn, som du kan følge i vårt direktestudio.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken