Utsetter operasjoner og bruker tid på opplæring for å forberede seg på korona-topp: – Det har vært lagt ned en enorm innsats

Helgelandssykehuset utsetter deler av de planlagte konsultasjonene og operasjonene for pasienter. Samtidig gjøres noen avdelinger om, og noen avdelinger, som øyeavdelingen i Mosjøen og kreftpoliklinikken opprettholder ordinær drift.