Årsaken er stor usikkerhet rundt utviklingen av koronapandemien.

– Klemetspelet krever langvarig forberedelse hvor kontrakter og avtaler må inngås i god tid før selve spelet. Spelet er avhengig av stor publikumsoppslutning og styret ser ikke at vi kan ta sjansen på å gjennomføre Klemetspelet i 2021.

Det skriver styreleder Kjell Joar Petersen-Øverleir i ei pressemelding.

Utsettelsen av spelet åpner imidlertid for å realisere en idé som har vært en intensjon siden oppstarten av Klemetspelet: Klemetakademiet.

– Klemetakademiet skal være en opplæringsarena for barn og ungdom innenfor sang, musikk, skuespill og dans, og på sikt også en opplæringsarena innenfor komposisjon, tekstforfatting, lys og lyd, håndverkstradisjoner og kostymedesign, opplyser Petersen-Øverleir.

Planlagt oppstart for Klemetakademiet som pilotprosjekt er januar 2021. Det skal lages en liten forestilling, relatert til Klemetspelet, som er spesielt tilrettelagt for barn og ungdom. Forestillingen skal skrives av Klemetspelets tekstforfatter Stig Bang, som allerede har fabulert litt rundt temaet. Musikken blir komponert av Klemetspelets komponist Kjell Joar Petersen-Øverleir og det skal benyttes profesjonelle krefter innenfor regi og instruksjon.

Skuespillet er tenkt framført på arenaer i Hemnes kommune og på Helgeland i løpet av sommeren og høsten 2021.