Gå til sidens hovedinnhold

"Utredningen, og forslagene utvalget kommer med, føyer seg inn i lang rekke av angrep på Distrikts-Norge og oss som bor her"

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et utvalg oppnevnt av finansminister Siv Jensen i 2018 la 30. september fram sin utredning om skattesystemet for norske kraftverk. Utvalget ble nedsatt ut fra påtrykk om endringer av grunnrenteskatten fordi den har hindret fornuftige oppgraderinger av gamle vannkraftverk og effektutbygging. Nå foreslår utvalget, stikk i strid med de berørte partenes anbefaling, å beholde den statlige grunnrenteskatten og i stedet fjerne alle de kommunale ordningene. Det vil si konsesjonsavgiftene, konsesjonskraften, og i realiteten eiendomsskatten.

Vannkraftkommunenes interesseorganisasjon (LVK) skriver følgende på sin hjemmeside: «Forslaget er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avstått sine naturressurser til vannkraft. For vertskommunene er forslaget et fundamentalt løftebrudd.» Ordføreren fra regjeringspartiet Høyre i kraftkommunen Masfjorden kaller det også en krigserklæring. Ordføreren i Bykle i Aust-Agder sier at de vil miste minst 50 millioner kroner i inntekter i året.

Konsesjonskraft er kraft kommunene får fra kraftverkene til en lavere pris utenfor markedet. Konsesjonsavgiften er en årlig avgift til kommunene. For Vefsn kommune utgjorde den 2,47 millioner i 2018. Etter vedtak i kommunestyret har dette gått til arbeidet til MON (Mosjøen og omegn næringsselskap) for bl.a. å legge til rette for flere arbeidsplasser. Utvalgets forslag bryter med samfunnskontrakten som kraftkommuner har hatt med storsamfunnet. For mange kommuner har den vært gjeldende i over 100 år.

Etter framleggingen sa Siv Jensen til NTB at det ikke var noe i forslaget fra utvalget som ville hindre at kraftinntektene til kommunene ville holdes på dagens nivå. Det fins ingen garantier for at det vil skje, så derfor er det ingen grunn til å feste lit til denne uttalelsen. Erfaringen med regjeringens fjerning av den såkalte maskinskatten, viser at kompensasjonen til kommunene er langt mindre enn det de taper. For Vefsn kommune utgjør kompensasjonen i år noe over 60 prosent av tapt inntekt.

Gjennom økning av grunnrenteskatten går utvalget motsatt vei av det som er nødvendig for å fornye og utvide gamle kraftverk for å utvinne mer vannkraft i stedet for å rasere norsk natur med vindkraftutbygging. Det er ingen tvil om at dette forslaget fra utvalget vil favorisere vindkraft i enda sterkere grad.

Utredningen, og forslagene utvalget kommer med, føyer seg inn i lang rekke av angrep på Distrikts-Norge og oss som bor her. Reaksjonene mot utvalgets forslag er naturligvis svært sterke, så det er allerede et sterkt press på regjeringa i denne saken. Dette presset må økes i tida framover slik at regjeringa tvinges til å skrinlegge utredningen.

Kommentarer til denne saken