Lederen i Mosjøen næringsforening ser ikke lyst på situasjonen akkurat nå.

– Tiltakene fra myndighetene ga full inntektsstopp for mange bedrifter, for eksempel for aktørene i reiselivsnæringen, frisører, hudpleie, fysioterapeuter og tannleger. Sekundærvirkningen er selvsagt at butikkene ikke får inntekter. Det som er sikkert er at de månedlige utgiftene ikke stopper, sier Larsen som hadde forventet at bankene stilte opp mer enn de gjør.

– Når styrngsrenta settes opp er de kjapt ute, mens det går tregere når styringsrenta settes ned. Da må de tenke seg om og vurdere markedet, sier han og legger til at Norges Bank har innsett at det er krise og vært raskt ute med rentekutt på 1,25 prosentpoeng.

– Jeg skjønner at bankene skal ha en viss margin, og at det ikke er likhetstegn mellom styringsrenta og pengemarkedsrenta, men jeg syns bankene kunne tatt dugnaden på alvor og gjort mer. Jeg tror de har mer å gå på i sin margin enn de viser med rentekuttene nå.

– Berge kundene

– Det er snakk om å berge kundene. Når bankene bruker 6-8 ukers varslingsfrist, som de faktisk har lov til, er det altfor mye. De skulle gitt rentekutt umiddelbart i den situasjonen vi er i nå. Hvis kundene får problemer har bankene et problem også, og da hjelper det ikke med avdragsfritak og andre lettelser som kommer tilbake som en bomerang når krisen er over, sier han.

Dette er overssikten over rentekuttene i de lokale bankene (Norges Bank har satt ned styringsrenta med til sammen 1,25 prosentpoeng).

Grong Sparebank
Har gjort rentekutt på inntil 0,40 prosentpoeng, og på rentemøte onsdag 25. mars ble det lagt til 0,50. Til sammen er det et rentekutt på inntil 0,90 prosentpoeng, og for eksisterende kunder gjelder det fra 16. april. Nye kunder vil få renteendringen fra 27. mars.

Helgeland Sparebank
Setter ned rentene inntil 0,85 prosentpoeng. Dette gjelder på nye lån fra torsdag 26. mars og 29. april på eksisterende.

DNB
Har gjennomført to rentekutt på henholdsvis 0,35 og 0,50 prosentpoeng. Vil gi kundene rentekutt senest 5. april.

SpareBank 1 Nord-Norge
Satte først ned med 0,35 prosentpoeng og fulgte opp med 0,50 prosentpoeng, som gir et samlet rentekutt på 0,85 prosentpoeng. Eksisterende lånekunder vil få ny rente fra 3. april, mens nye kunder vil få renteendringen fra 23. mars.