Administrerende direktør Dag Edvardsen i Elmar Svendsen AS har fått gjort de siste justeringene i tegningene, etter et krav fra Vefsn kommune. Nå er han klar til å starte salg av ni leiligheter i et planlagt leilighetsbygg i Fearnleysgate 28, øst på byflata i Mosjøen sentrum.

Håpet er å stikke spaden i jorda til sommeren og nøkler i inngangsdørene sommeren 2021. Forutsetningen er slik som i mange andre tilsvarende prosjekt, nemlig at banken for å kunne innvilge byggelån forlanger at en viss andel av leilighetene er forhåndssolgt.

– Vi venter i disse dager på en rammetillatelse fra Vefsn kommune, sier Edvardsen.

Han har jobbet med prosjektet i tre år, og ble noe forsinket fordi Vefsn kommune høsten 2018 krevde at bygget må plasseres i byggelinjen mot sør i hele byggets lengde.

Nå er altså de siste justeringene utført.

Kritisk til Kvartal 20- påstander: - Entreprenørmarkedet i Mosjøen er ikke opphetet

Varierende størrelser

Bygget skal bestå av ni leiligheter fordelt i tre etasjer, samt en parkeringskjeller. Størrelsen på leilighetene varierer mellom 82 og 110 kvadratmeter. Hver leilighet skal ha to bad. Det blir bygget inn to rom som kan brukes som fellesareal. Edvardsen sier at standarden på leilighetene blir relativt høy, og at kvadratmeterprisen er over 50.000 kroner. For en leilighet på 110 kvadratmeter blir dermed prisen drøyt 5,5 millioner kroner. En leilighet på 82 kvadratmeter vil koste drøyt fire millioner kroner.

SLIK: Prosjektet ble godkjent med dispensasjon, men påvilkår. Et vilkår var at bygget ble lagt i byggelinja mot sør i Fearnleysgate. Denne skisser viser leilighetsbygget slik det vil bli seende ut når det står ferdig.
SLIK: Prosjektet ble godkjent med dispensasjon, men påvilkår. Et vilkår var at bygget ble lagt i byggelinja mot sør i Fearnleysgate. Denne skisser viser leilighetsbygget slik det vil bli seende ut når det står ferdig.

I denne bydelen har det i løpet av de siste årene blitt realisert flere leilighetsprosjekt. Det største er prosjektet til Tore Larssen i det gamle HA-bygget i Fearnleysgate 23.

Spesiell balkongløsning

– Det blir bygget mye leiligheter i byen, ja. Vårt prosjekt ligger i et veldig rolig strøk på byflata. Vi tror også at prosjektet vårt er ganske spesielt i Mosjøen, fordi vi bygger balkongene på en måte som gjør at det ikke blir innsyn fra naboene. Jeg tror det er interesse for vårt konsept. Vi må jo alltid ha trua! sier Edvardsen og smiler.

Han opplyser at det vil koste rundt 46 millioner kroner å sette opp bygget.

Elmar Svendsen AS jobber for tiden med to større prosjekt: På oppdrag fra Skanska bygger selskapet Grane Helsetun, i samarbeid med EntreprenørTeam og Norgeshus i Mosjøen. Totalt har Edvardsen på vegne av selskapet over 20 mann i hyre på Trofors.

I tillegg setter Elmar Svendsen AS opp et nytt renseanlegg for Vefsn kommune på Bordvedneset.

– Vi ønsker å bruke og samarbeide med lokale aktører, og slik trygge lokale arbeidsplasser, sier Edvardsen.