Det sier Marit Torsvik, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, til Helgelendingen. Arbeidstilsynet gransker nå den alvorlige hendelsen og Torsvik understreker at saken har høy prioritet hos dem. Fire ansatte i Bleikvassli Gruber pådro seg skader i den alvorlige arbeidsulykka.

– Er det aktuelt å kople inn politiet for å avdekke om det har skjedd noe straffbart?

– Vi har allerede en dialog med politiet, og dette er noe vi kommer til å ta stilling til etter hvert. Politiet og Arbeidstilsynet har ulike roller ettersom vi ikke etterforsker. Det er politiets jobb, sier Torsvik.

Dokumentasjon

Allerede uka etter ulykka hadde Arbeidstilsynet et møte med entreprenøren, Bleikvassli Gruber og byggherren, Helgeland Kraft, i Mosjøen. I etterkant av dette tilsynsmøtet krevde Arbeidstilsynet å få oversendt omfattende dokumentasjon, sammenfattet i 14 punkter, fra Bleikvassli Gruber.

Arbeidstilsynet har bedt om å få opplysninger om alt fra lønnsavregning og timelister til rutiner for vannhåndtering,-inntrenging/ oversvømmelse.

– Etter det jeg kan se har vi fått tilbakemelding fra Bleikvassli Gruber og dette materialet er nå til behandling, sier Torsvik. Nå skal det utarbeides en tilsynsrapport og Torsvik antyder at den vil foreligge rundt månedsskiftet.

Oppsummering

Torkil Nersund, konserndirektør vannkraft, i Helgeland Kraft avviser at de har underkommunisert alvorlighetsgraden i ulykken som skjedde i de første dagene i desember.


Torkil Nersund sier målet må være å finne læringspunkter etter den alvorlige ulykka før jul.
Torkil Nersund sier målet må være å finne læringspunkter etter den alvorlige ulykka før jul.(FOTO: )


– Vi er fullt innforstått med at dette var en alvorlig ulykke. Vi ønsker å ta oss tid til å reflektere og oppsummere det som har skjedd. Målet må være å finne læringspunkter i denne hendelsen, sier Nersund.

Forsinket

– Frykter du en eventuell politietterforsking av saken?

– Nei, ikke i det hele tatt. Dersom de vil etterforske saken skal vi samarbeide etter beste evne, sier Nersund.

– Hva er status på anlegget nå?

– Det er for tida ingen drift der oppe. Overføringstunnelen er fylt med vann og det betyr at vi ikke kommer til der vi skal jobbe. Målet var å bli ferdig med arbeidene på fjellet 1. februar. Det som skjedde har forsinket oss, og nå blir vi trolig ikke ferdig med disse arbeidene før til høsten, sier Torkil Nersund.

Helgelendingen forsøkte torsdag å få Olav Bakke, administrerende direktør i Bleikvassli Gruber i tale, men uten å lykkes.

Klargjør for lang og farefull tur til ulykkesstedet: – Stor skredfare og farefullt terreng