Det sier Steinar Jakobsen som har fritt utsyn til militærleiren fra sitt stuevindu. Sammen med sønnen Ruben ser han mørkt på planene høyrepolitiker Odd Langvatn har lansert her i avisa. Langvatn har tatt til orde for at Drevjamoen bør bli framtidig rekruttskole for Hæren og hovedsete for Heimevernet. Slik kan Vefsn få nye og sårt tiltrengte arbeidsplasser, samtidig som Forsvaret får et flott og tilpasset anlegg å øve på, mener Langvatn.

Høyrepolitikeren er nå i ferd med å selge inn ideen om en storsatsing ved Drevjamoen til Forsvaret og sentrale politikere. Tidlig denne uka hadde han et møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hvor han informerte om planene.

Eksplosjon

Steinar Jakobsens gård ble rasert da en bil med dynamitt eksploderte vest for Ømmervatn 17. desember i 2013. Grisefjøset ble påført store skader, bolighuset hans brant og sønnen Rubens hus ble også ødelagt. Hele gården ble kondemnert, og Jakobsen bygde deretter opp en ny gård på en eiendom to kilometer lenger vest – like ved Drevjamoen militærleir. Også her produserer han smågris og har til enhver tid mellom 14 og 1500 griser i fjøset.

– Vi aler dem opp til de er 60 dager gamle, og selger dem så videre til slaktegrisprodusenter som leverer dem til slakt når de har nådd ei levendevekt på cirka 110 kilo, sier Steinar Jakobsen. Han legger til at det på gården fødes 5–600 grisunger hver femte uke.

– Støy og griseproduksjon går ikke godt i hop og fører til at vi langt fra får den optimale driften med påfølgende god inntjening som vi ønsker, understreker Steinar Jakobsen som enn så lenge er den formelle eier av gården.

Må skjermes for støy

Sønnen Ruben som er i ferd med å overta grisebruket, deler farens syn. Han påpeker at veibygging like ved Drevjamoen har gjort det nødvendig å endre retning på skytebaner, noe som har gitt en helt annen akustikk. De sier at støynivået var på et akseptabelt nivå da gården ble bygd opp.

Forsvaret er ikke alltid like flink til å rydde opp etter seg. Det medfører at detfinnes skarpe utgaver av "rødfis" rundt om i terrenget ved Drevjamoen.
Forsvaret er ikke alltid like flink til å rydde opp etter seg. Det medfører at detfinnes skarpe utgaver av "rødfis" rundt om i terrenget ved Drevjamoen.(FOTO: )


– Det er gjort beregning av støyen fra militærleiren, men dette er naturligvis bare teoretiske beregninger. Jeg er sikker på at støyen på plenen utenfor huset her er langt over de tillatte grensene når det pågår skyting med 84mm kanon. Vi har bedt om å få gjort en fysisk måling, men Forsvaret har vært unnvikende til det frem til nå. Vi har hatt møte med Forsvaret der det ble forsøkt å lage en plan for hvordan deres aktivitet kan tilpasses vår drift. Dyrene er styrt av naturen og følger verken klokke eller kalender. Dette har vist seg å være en praktisk utfordring etter endringen av skyteretning.

Forsvaret må tilpasse seg

De to mener grisene ikke kan tilpasse seg Forsvarets endrede aktivitet og fastholder at det er Forsvaret som er nødt til å tilpasse seg aktiviteten i grisefjøset så godt det lar seg gjøre.

– Forsvaret har fått vår produksjonsplan og har gitt uttrykk for at de prøver å følge den så godt som mulig, sier Steinar, mens Ruben påpeker at det i en slik produksjon til enhver tid er ei gruppe griser som må skjermes for støy. Derfor var den endret skyteretning og økt støynivå negativt for produksjonen.

Gårdens framtid

– Hva syns dere om Langvatns plan for Drevjamoen?

- Vi ønsker at Vefsn kommune skal få flere arbeidsplasser og at kommunen skal utvikle seg videre.

– Vi skjønner jo at våre fem arbeidsplasser blir småtterier sammenliknet med alle arbeidsplassene som kan komme dersom planene for Drevjamoen blir en realitet. Det førte at vi tok kontakt med kommunen for å vise at vi også ønsker å ha en finger med i spillet. Dette dreier seg tross alt om gårdens framtid, påpeker Steinar Jakobsen. Han legger til at det har kostet flere titalls millioner kroner å bygge opp det nye gårdsanlegget.

Steinar Jakobsen har bygd opp en ny gård etter at det tidligere gårdsanlegget ble utsatt for en kjempeeksplosjon i 2013.
Steinar Jakobsen har bygd opp en ny gård etter at det tidligere gårdsanlegget ble utsatt for en kjempeeksplosjon i 2013.(FOTO: )

– Oppsummert kan vi si at en økning av aktiviteten ved Drevjamoen ikke er positiv for oss selv om det kan føre til at det blir solgt mer melk på Rema i Mosjøen, understreker de to. Steinar Jakobsen sier at samtaler med folk i bygda viser at det ikke er mange som jubler over Langvatns plan.

– Nå har vi gjort det helt klart overfor kommunen at vi ønsker å være part i saken. Bare slik kan vi gjøre vårt syn gjeldende, understreker Steinar og Ruben Jakobsen.