Det opplyser Jan Øyvind Westby som er en av tre nye eiendomsmeklere ved SpareBank 1 Nord-Norges avdeling i Mosjøen. De to andre ferske meklerne er Birgitte Liknes og Sander Kristiansen Meisfjord. De tre har med seg Lena Elise Nyborg som bidrar til å håndtere saksgangen for meklerne.

Sistemann på bankens meklerlag er Sissel Valåmo som tar seg av markedet i Sandnessjøen.

Westby legger imidlertid til at det er relativt rolig på eiendomsmarkedet for tida.

– Akkurat i denne tida på året er det nok annet enn ny bolig som står i hodet på folk flest, sier Westby. Han sikter til juleforberedelsene som trolig fortrenger ønsket om et nytt hus eller ditto leilighet for de flestes vedkommende.

Alle brikker på plass

Atle Edvardsen mener meklertilveksten bidrar til å komplettere SpareBank 1 Nord-Norges tilbud i Mosjøen.

– Nå er alle brikker i ferd med å falle på plass. Vi er bank, regnskapshus og eiendomsmekler, understreket banksjefen da han presenterte de tre ferske medarbeiderne tirsdag.

– Jeg har bare positivt å si om jobben. Dette er et spennende yrke hvor ingen dag er lik, sier Sander Kristiansen Meisfjord.

Aldri så mange ansatte

Edvardsen påpeker at SpareBank 1 Nord-Norge har investert i gode tekniske løsninger som skal bidra til å gjøre jobben lettere for selgerne og oversikten bedre for kjøperne.

– I tillegg er vi de eneste i Nord-Norge som kan tilby videovisning av eiendommen i stedet for bare bilder, sier Edvardsen som er mer glad for å ha styrket eiendomsavdelingen. Det gjør at de nå er til sammen 30 ansatte ved kontoret i Strandgata midt i Mosjøen hvor det nå bygges om for gi plass til flere ansatte, samtidig som kundemottaket bygges om.

I dag er det tre meklerforetak som opererer i Mosjøen. Det er foruten SpareBank 1 Nord-Norge, Rede Eiendom og Aktiv Eiendomsmegling.

– I tillegg omsettes noe gjennom privatpraktiserende advokater, men det utgjør bare en mindre andel, sier Atle Edvardsen.