– Vi er nå i ferd med å implementere såkalt velferdsteknologi i fire samarbeidskommuner, sier Hege Tangen. Hun leder prosjektet der kommunene Vefsn, Hemnes, Hattfjelldal og Grane arbeider sammen. Målet er å tilrettelegge slik at folk som drar på årene kan bo hjemme så lenge som mulig.

– Hensikten er å frigi ressurser i pleie- og omsorgstjenesten, og arbeidet vårt er nasjonalt forankret i Stortingsmelding 29, Om morgendagens omsorg, sier Tangen.

Overvåking

Mandag viste Tangen og prosjektmedarbeider Tone Sommerset fram noe av det de har av hjelpemidler, men for et relativt fåtallig publikum. De hadde med seg alt fra robotstøvsuger til infrarødt kamera som kan monteres i leiligheten, og trygghetsalarmer med GPS. Ved hjelp av de nye trygghetsalarmene kan man lett skaffe seg oversikt over hvor pasienten befinner seg.

– Begynner vi ikke å nærme oss overvåking dersom det skal installeres kameraer i folks leiligheter?

Samtykke

– Jeg mener nei. Det kreves samtykke fra pasienten før slikt utstyr kan monteres, understreker Tangen. Hun legger til at dersom pasienten ikke er samtykkekompetent, må det vurderes om hvorvidt vedkommende skal tildeles sykehjemsplass eller om andre tiltak kan bidra til at vedkommende kan fortsette å bo i sin egen heim.

Tangen understreker at det ikke er snakk om et kamera hvor man kan spille av hva vedkommende har gjort i løpet av dagen.

– Kameraet gir oss kun et øyeblikksbilde, for eksempel om vedkommende pasient befinner seg i senga si på et avtalt tidspunkt.

– Det er således ingen som sitter og overvåker folk og registrerer hva de foretar seg, sier Tangen.

Etter planen skulle velferdsteknologiprosjektet som startet 1. mai i fjor gå fram til april neste år. Tangen regner imidlertid med at de trenger å bruke hele 2020 før de er i mål med prosjektet.