Bommen som står der nå, er på det som i dag brukes som E6, men vil bli gammel E6 når den nye står ferdig. I tillegg kommer en ny bomstasjon når nye E6 står ferdig – like ved siden av. Det liker lokale Frp-topper dårlig.

– Vi vil at taksten på den gamle stasjonen skal reduseres, eller aller helst at den fjernes, sier Bjørn Larsen, leder i Vefsn Frp og gruppeleder for Frp i kommunestyret.

Vet om det

I forrige uke fikk han med seg statssekretær Allan Ellingsen til å se på strekningen, og nå håper Larsen at statssekretæren kan ta det hele videre, og få gjort noe med det.

– Jeg er ikke ukjent med problemstillingen, Bjørn har nevnt dette. Han henger på oss som en klegg på ryggen, så det er vanskelig å overse, sier Ellingsen med et smil. Samtidig forklarer han noe av bakgrunnen for bompenger, og hva som kan skje videre.

– Det er ingen bompengestasjoner som blir satt opp uten at det er lokal enighet om det, og det har det vært her også. Så har vi sett på reduksjon i satsene her allerede, og det har blitt vedtatt 10 prosent lavere satser her. Nå skal vi se på om vi får gjort noe med ytterligere reduksjoner. Vi må se på om det er mulig med en makspris i måneden slik det er i Bodø, eller en form for timeregel, sier Ellingsen.

Larsen peker på bygdene i Herringen, og viser til at slik det står nå, er ei bygd fritatt, mens nabobygdene må betale i likhet med resten av nordkommunen.

– Det er veldig urettferdig, mener han.

– Jeg har stor forståelse for at bompenger er en stor belastning i hverdagen for de familiene som bor her og skal kjøre til jobb, gjøre sine daglige ærender som å dra på butikken eller kjøre ungene på trening. Det blir over 100 kroner for å kjøre ungene på trening, sier Ellingsen.

Begge bomstasjonene skal finansiere ny E6 som går fra det nye krysset til Marka, og 2,9 mil nordover, altså fra Kulstaddalen til Osen. Det vil si at mange av familiene i Herringen kun kjører på en liten del av veien om de kjører mot Mosjøen, men likevel må betale det samme som andre som passerer, og bruker større deler av E6.

– Andre steder er det et system hvor folk betaler kun for den delen av veien de kjører på, sier Larsen.

Mener det er sidevei

Han vil argumentere med at den gamle E6-en blir en sidevei når den nye E6-en står ferdig, og at den derfor bør fritas for bompenger.

– Vi mener helt tydelig at dette blir en sidevei. De som bor i nærheten får kanskje kjøre på en kilometer ny vei, men må betale for nesten tre mil, sier Larsen.

Det at det vil bli to bomstasjoner så nært hverandre har vært diskutert tilbake i 2016 og 2017, under planleggingen av bomstasjonen og ny E6. Da forklarte Statens vegvesen at årsaken til at det skulle være to bomstasjoner, var å forsøke å hindre trafikklekkasje.

To bruer og to bommer fra 2020

Tror bomdebatten flyttes nærmere Mosjøen: - Det er jo litt komisk at det kommer enda en bomstasjon ved siden av, på ei ny bru

Bjørn Larsen og Allan Ellingsen statssekretær Frp bompenger bomstasjon ny E6
Bjørn Larsen og Allan Ellingsen statssekretær Frp bompenger bomstasjon ny E6(FOTO: )
Ny og gammel E6 ved siden av hverandre.
Ny og gammel E6 ved siden av hverandre.(FOTO: )