Miljødirektoratet gir Alcoa i Mosjøen etter søknad tillatelse til å bore 13 såkalte brønner i og ved et lukket industrideponi i Lille Åsnevdal i Vefsn.

Tillatelsen gjelder til 31. desember, og brønnboringen vil bli startet opp i nær framtid.

Verksdirektør Steinar Anshus ved Alcoa opplyser at deponiet ble stengt av i 2003 fordi det var fullt, og at brønnene i praksis skal fungere som sensorer som overvåker innholdet i sigevann fra deponiene.

Vil ha kontroll

– Deponiet inneholder blandet industrielt avfall, blant annet støv fra katodeavfall. Vi ønsker å ha bedre overvåking av deponiet enn vi har i dag. Formålet er å analysere sigevann fra deponiet, og dermed avdekke om det skjer en eller annen form for forurensing til området. Det var på vårt eget initiativ at vi søkte om tillatelsen, sier Anshus.

Han legger til at utslipp av sigevann fra deponiet tidligere, blant annet i 2017, er en del av strategien bak brønnboringen og undersøkelsene i deponiet.

Hendelsen i 2017 ble omtalt i Helgelendingen. Da rant sigevann fra tre deponi på Åremma ut i en bekk. Årsaken var en teknisk feil.

Pumpehus på avfallplass oversvømt - sigevann fra tre søppeldeponier rant ut i bekken i seks dager

Giftige stoff

Miljødirektoratet viser i tillatelsen til denne hendelsen.

– Lekkasjen forårsaket brun vegetasjon nedenfor deponiet. Derfor er det viktig å kartlegge deponiet for å forhindre forurensing i framtiden, skriver direktoratet.

I 2015 rant sigevann fra de tre deponiene ut i vegetasjonen på et område nær en pumpestasjon på Shmils anlegg på Åremma. Årsaken var brudd på en sigevannsledning fra deponiet til Alcoa. Vegetasjon ble også da brunsvidd.

Katodeavfall inneholder blant annet karbon, men også store mengder av det kreftframkallende stoffet PAH og fluor.

Området deponiet ligger i er i privat eie, og ligger noen hundre meter sør for Shmils anlegg på Åremma nær Mosjøen.

Anshus opplyser at Alcoa i en toårsperiode jevnlig skal ta prøver fra brønnene.

– Vi gjennomfører prosjektet i tett dialog med direktoratet. Jeg vil tro at prosjektet også er i grunneiernes interesse. Vi får bedre undersøkelser av sigevannet, og kan dermed forhindre eventuell forurensing. Vi føler faktisk at vi gjør mer enn vi er forpliktet til å gjøre. Vi tar dette alvorlig, og vil gjøre alt vi kan for å forhindre utslipp. Grunneierne fortjener for øvrig en takk for at vi får gjennomføre boringene, sier Anshus.

Det finnes flere deponier i området nær Shmils anlegg. Deponiene tilhører henholdsvis Alcoa, Vefsn kommune og Shmil.

Shmil må rense sitt sigevann. Men ikke Alcoa, som trolig har mest gift i sigevannet

Ikke pålagt rensing av sigevann

Alcoa er ikke pålagt å rense sigevannet. Shmil er på sin side pålagt å rense sigevannet.

Alcoa har tidligere diskutert alternative løsninger for deponering av katodeavfall. I 2007 ble for eksempel et pilotprosjekt for gjenvinning av katodeavfall ved daværende Elkems fabrikk Bjølvefossen i Ålvik i Hardanger debattert.


KATODEAVFALL: Et portskilt forteller hva deponiet inneholder.
KATODEAVFALL: Et portskilt forteller hva deponiet inneholder.(FOTO: )