Det er klart ut fra meningsmålingen Sentio Research har utført for Helgelendingen.

Den viser at 57 prosent av de spurte sier ja til vindkraftprosjektet, mens 30 prosent vender tommelen ned for Eolus' planer. 13 prosent av de spurte har svart «vet ikke» på intervjuernes spørsmål.

Opptatt av klima

– Vi vil i framtida trenge mer grønn energi. Jeg mener det er nok å bruke vann, vi trenger ikke vindkraft i tillegg, sier Ingvild Jenssen. Hun utgjør en fjerdedel av en kvartett ved Mosjøen videregående skole, avdeling sentrum. De fire jentene har allerede stemt, og Ronja Johansen innrømmer at hun i likhet med svært mange har brukt flere valgomater for å komme fram til et standpunkt. De fire jentene legger ikke skjul på at de er opptatt av klimaspørsmålet og det grønne skiftet.

Ikke kjempeopptatt

– Jeg er ikke kjempeopptatt av vindkraftverket, men er nok litt mot. Årsaken er at vindkraftverket vil ha konsekvenser for naturen, sier Martine Sørgård Olsen som legger til at vi allerede har vannkraft i store menger her i landet.

– Egentlig er jeg for vindkraft ettersom det er en god strømkilde, men det er dumt at de går ut over naturen, sier Sofie Fagerbakk Klepp. Det er et synspunkt Ronja Johansen slutter seg til.

– Jeg er for nye former for energi, men negativ til naturødeleggelsene, oppsummerer hun.

Store naturinngrep

– Tallene viser veldig godt at det store flertall i Vefsn er for vindkraftplanene, sier MON-sjef Espen Isaksen.

– Dette er gode tall som viser at bare tre av ti vefsninger er motstander av planene, legger han til.

 – Det er ikke til å komme forbi at vindkraftverket medfører store naturinngrep, men ut fra en helhetlig vurdering mener jeg det er nødvendig å realisere planene, legger Isaksen til. Han mener vindetableringen vil sikre en forutsigbar drift ved Alcoa og i tillegg bidra positivt til Vefsns økonomi.

– Er det ikke drøyt å knytte Alcoa Mosjøen direkte opp mot vindkraftverket?

– Nei, det syns jeg ikke. Verket trenger forutsigbare rammebetingelser, og prisen på kraft er en svært viktig faktor, sier Isaksen. Han viser til at Alcoa Mosjøen bruker strøm tilsvarende 2,5 prosent av Norges totale strømforbruk. Isaksen mener det er viktig å kunne gi eierne signaler om stabilitet og forutsigbarhet og minner om at Alcoa allerede har lagt ned to verk i Spania.

 

Flere eldre og ungdom som flytter

MON-direktøren mener realisering av vindkraftverket er positivt for Vefsn, og ikke minst for Vefsns økonomi.

– Folk flest er ikke i nærheten av å forstå Vefsns økonomiske situasjon og demografiske utfordringer. Vi får stadig flere eldre kombinert med ungdom som flytter ut. En investering på 4,5 milliarder er et betydelig beløp. Vefsn kan regne med framtidig eiendomsskatt i størrelsesorden 10–13 millioner og 12–15 ansatte i en driftsfase. I tillegg kommer utbytteskatt til grunneierne. Det betyr at flere vefsninger får kapital som kan investeres i nye prosjekter, sier Espen Isaksen.

 

(FOTO: )

 

Flere meninger om vindkraft

 

Emil Hjerpås Brennhaug
Emil Hjerpås Brennhaug(FOTO: )

Emil Hjerpås Brennhaug:

– Dette er unødvendig. Vi trenger ikke vindkraft i Vefsn. Det vi har nå funker godt.

 

Even Stornes
Even Stornes(FOTO: )

Even Stornes:

– Vi trenger ikke vindkraft. Det er en altfor stor investering å bygge ut Øyfjellet. Det vil ta lang tid før en slik investering gir et overskudd.

 

 

Vilde Langø Mevold
Vilde Langø Mevold(FOTO: )

Vilde Langø Mevold:

 – Enig med Even. Jeg mener i tillegg at et vindkraftverk gjør Øyfjellet mindre egnet som turistmål. Jeg tenker da på Helgelandstrappa, via ferrata-ruta og ziplinen. Jeg tror også at et vindkraftverk vil gå ut over dyreliv og reindrift.