– Det å tapetsere byen med et rasistisk budskap hører ikke hjemme her, sier varaordfører Åshild Pettersen i Vefsn kommune.

Søndag kom hun over flere plakater med teksten «stopp voldtekten av Norge», med et bilde av en blond norsk jente og et norsk flagg. Det er også henvisning til organisasjonens nettside.

– Jeg så det hang en i et busskur ved Sjøsiden. Siden jeg hadde god tid, gikk jeg videre til busstoppet ved Mosjøen videregående skole. Der hang det samme opplegget. Tenk deg at du kom til Norge for et par år siden, og skal ta bussen, men blir møtt med et budskap om at her hører du ikke hjemme, sier Pettersen, som også er ordførerkandidat for Vefsn SV.

Åshild Pettersen, varaordfører Vefsn kommune.
Åshild Pettersen, varaordfører Vefsn kommune.(FOTO: )

– Nazistisk propaganda

Søndag la hun ut et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om hendelsen, og oppfordrer folk til å rive ned disse plakatene om de dukker opp.

– Plakaten bærer preg av nazistisk propaganda, med en blond kvinne på fronten. Det er nesten komisk, men det er for lettvint å le. Det må tas på alvor. Når man vet hvem de er og innholdet på nettsiden plakaten reklamerer for, er det ingen tvil om hva slags holdninger de har. Jeg mener det er helt greit å fjerne plakatene, sier Pettersen.

Hun reagerer også på at folk velger å henge opp plakater, uten å stå for meningene sine.

– Det blir sånn sett en ansiktsløs organisasjon, når man sprer propaganda uten å vise fjeset sitt, og uten å tørre å stå for meningene sine. Jeg skulle gjerne møtt dem til debatt, men det blir vanskelig å debattere med en plakat. Noen vil sikkert mene at man skal ha lov til å spre et slik budskap, men jeg ser ingen grunn til å skjerme ytringsfriheten til noen som skjermer seg selv, sier Pettersen.

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken ved Nordland politidistrikt.
Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken ved Nordland politidistrikt.(FOTO: )

– Innenfor lovverket

Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt, forteller at den aktuelle plakaten ikke vil rammes av noen rasismebestemmelse i strafferettslig forstand slik den er utformet.

– Dette er innenfor det vi må tåle av hensyn til ytringsfriheten, så kan man være enig eller uenig i innholdet. Det som kjennetegner et demokrati er at vi skal kunne ha ulike meninger, sier Løkkebakken.

Han forteller videre at det strafferettslige rasismebegrepet først kommer til anvendelse hvis det rettes konkrete nedverdigende omtaler eller holdninger mot eksempelvis bestemte folkegrupper, hudfarge eller seksuell legning.

– Kan bøtelegges

I Vefsn kommune er det politivedtektene som regulerer adgangen til å henge opp plakater. Punkt 3 i paragraf 18 i politivedtekten for kommunen, som omhandler tilgrising, slår fast at det er forbudt å henge opp plakater uten politiets tillatelse. Unntaket er godkjente oppslagstavler, eller plakater som kun vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Åshild Pettersen la søndag ut dette bildet på Facebook av en av plakatene hun hadde revet ned, og oppfordret andre til å gjøre det samme.
Åshild Pettersen la søndag ut dette bildet på Facebook av en av plakatene hun hadde revet ned, og oppfordret andre til å gjøre det samme.(FOTO: )

– Jeg kan ikke se at det har blitt gitt noen tillatelse i dette tilfellet, sier Løkkebakken.

Dermed kan man stå fritt til å fjerne disse plakatene.

– Dersom den er ulovlig satt opp, må den regnes som søppel. Da kan man fritt fjerne plakaten, og kaste den i en søppelkasse. Men man må være sikker på at den er ulovlig satt opp, sier Løkkebakken.

– Og hvis plakaten er satt opp på lovlig vis?

– Om plakaten er lovlig satt opp, kan det bli ansett som skadeverk å rive den ned. Da vil man risikere å bli bøtelagt, sier Løkkebakken.

Radikaliserte personer

På spørsmål om det finnes høyreradikale miljøer på Helgeland, svarer Løkkebakken at Nordland politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste samarbeider tett, og at det samles inn info og gjøres analyser for å kartlegge ulike personer som kan utgjøre en trussel.

– I Nordland finnes det personer som er radikalisert, eller står i fare for å bli det. Det er både mot venstre og høyre. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvilke personer og hvilke miljøer, eller hvor i Nordland de befinner seg. Når det er sagt har vi ingen konkrete trusler eller indikasjoner på at vi skal få uønskede hendelser her i Nordland.

– Veldig positivt

På innlegget som Pettersen publiserte på Facebook har det strømmet inn med reaksjoner og kommentarer, de aller fleste positive til oppfordringen om å fjerne plakatene. Flere har også gitt uttrykk for at de selv har gjort det samme.

– Jeg synes det er veldig positivt at andre i lokalsamfunnet har gjort det samme, og jeg tror de som ønsker et inkluderende samfunn i Vefsn er fler enn de som måtte ha slike holdninger, sier Pettersen.

Politikere tar avstand fra postkasse-aksjonen: – Dette søppelet vil vi ikke ha i Mosjøen

FMI med postkasse-aksjon i Mosjøen: – Jeg er skremt over det ekstreme budskapet