Vefsn kommune søker en ny kommunalsjef for tjenesteområdet «Infrastruktur og samfunnsutvikling». Den nye sjefen får ansvar for kommunale tjenesteområder som ofte vekker stor offentlig interesse: Plan- og utvikling, teknisk drift, Service, Bygg- og eiendom, Brann- og redning og Folkehelse.

Den nye sjefen skal fylle skoene til dagens kommunalsjef for Samfunnsutvikling; Trond Kaggerud. Han har nemlig meldt overgang til pensjonistenes rekker fra oktober av.

Den årvåkne leser har nok fått med seg at tittelen til ansvarsområdet til den nye sjefen har fått tilført ordet «infrastruktur». Rådmann Erlend Eriksen understreker at tittelendringen er en presisering av driftsenhetene kommunalsjefen skal lede.

– De fleste tjenesteområdene til kommunalsjefstillingen berører spørsmål om infrastruktur, konstaterer Eriksen.

En kanskje mer signifikant endring for den nye kommunalsjefens ansvarsområder er at Kultursenteret blir overført til tjenesteområdet Oppvekst, som da får det formelle navnet Oppvekst- og kultur, med kommunalsjef Trine Fåkvam i førersetet.

Kaggerud blir pensjonist - nå lyser Vefsn kommune ut topplederjobben

Varlser egen kultursjef i Vefsn kommune: - Vi har knapt kulturpolitisk debatt i dag 

Midten av oktober

Søknadsfristen for kommunalsjefjobben er 24. juni. Eriksen sier at han håper at kommunen får signert en ansettelseskontrakt innen 15. juli.

– Vi har forhåpentlig en ny kommunalsjef på plass i midten av oktober.

– Hvilke personlige egenskaper bør den nye kommunalsjefen ha?

- Flink med folk

– Han eller hun bør være flinke med folk og kunne sørge for at ressursene som vi har i kommunen blir frigjort så godt som mulig. Jeg liker tillitsbasert ledelse. Personen må ha stor integritet og kunne utfylle rådmannsfunksjonen i kommunen. Jeg trenger en som kan utfordre meg.

– Hvordan da?

– Det holder ikke å gjøre det man får beskjed om. Vi må kunne utfordre hverandre, hele tiden. Jeg trenger ansatte som kan si ifra, på godt og ondt.

– Rådmannen har signalisert at selv om kommunen er veldrevet, så har den samtidig betydelige økonomiske utfordringer. Hvordan vil den nye kommunalsjefen merke dette?

– Dette er utfordringer alle enhetslederne og alle i strategisk ledelse må jobbe med, i samarbeid med det politiske miljøet. Den nye kommunalsjefen må forstå rollefordelingen mellom politikk og administrasjon, og kunne samarbeide med det politiske miljøet. Dette er viktig, sier Eriksen, som søker en person som også bør ha betydelig formell kompetanse.

Forventer interne søkere

– Bør kommunen ansette en person som har tilknytning til kommunen?

– Vi blir ikke overrasket dersom vi får søknader også fra internt i kommunen. Vi vil gjerne ha søkere for så vidt fra hele Norge. Jeg mener at dette er en svært attraktiv stilling, sier rådmannen.

Han karakteriserer avtroppende kommunalsjef Trond Kaggerud som en mann med sterk formell kompetanse, som har stor kunnskap om arbeidsområdene han jobber med, svært god lokalkunnskap, gode analytiske evne og at han er en kommunalsjef som har vært dyktig til å kvalitetssikre sakene som skal til politisk behandling.

– Han har vært en svært god støttespiller for meg. Men vi søker ikke etter en kopi av Trond, sier Eriksen.

– Hvor mye betyr formalkompetanse når du skal vurdere søkere?

– Generelt betyr utdanning mer og mer. Dette legger vi stor vekt på. Men vi skal også vektlegge relevant erfaring. Det er også en fordel av vedkommende har lokal kunnskap- og tilhørighet, sier Eriksen.

Det er Eriksen selv som til syvende og sist avgjør hvem som får jobben.

– Men jeg skal ha med meg flere i arbeidet med å vurdere søknadene, sier han.

Lang erfaring

Trond Kaggerud (64) har jobbet i Vefsn kommune siden i 1991. Han startet som utbyggingssjef. I 1993 ble han teknisk sjef. Etter en større omorganisering i 2002 ble det opprettet tre tjenesteområder: Omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling. Kaggerud ble da tilsatt som kommunalsjef for samfunnsutvikling. Han har hatt denne stillingen fram til dags dato.

 

BLIR PENSJONIST: Trond Kaggerud (t.h.) har jobbet i Vefsn kommune siden i 1991. I 2002 ble han kommunalsjef for samfunnsutvikling. Han fyller 65 år i 2019.
BLIR PENSJONIST: Trond Kaggerud (t.h.) har jobbet i Vefsn kommune siden i 1991. I 2002 ble han kommunalsjef for samfunnsutvikling. Han fyller 65 år i 2019.(FOTO: )