Inntil nylig var Cathrine Markussen rektor på Vefsn folkehøgskole Toppen. Nå er hun ansatt som ny rektor på Vefsn voksenopplæring. Hun starter i jobben i jobben 1. august.

Markussen har jobbet som rektor på Toppen siden i august 2013.

– Ja, jobben på Vefsn voksenopplæring er nok en drømmejobb for meg. Jeg er jo fra bunnen av norsklærer, og har også videreutdannet meg i migrasjonspedagogikk. Jeg har tidligere jobbet som norsklærer for voksne; i Steinkjer, i Verdal og på en folkehøgskole på Inderøya. Fra tid til annen har jeg tenkt en del på rektorjobben ved voksenopplæringa. Da rektor Bodil Jenssen Grande signaliserte at hun skal bli pensjonist så var det naturlig å søke på stillingen, sier Markussen til Helgelendingen fredag.

– Bra å jobbe i større organisasjon

Markussen har med seg seks år i erfaringsbagasjen fra Toppen.

– Jeg har hatt fine og lærerike år der. Skolen er unik i sitt slag, og jeg har blitt kjent med mange flinke elever og flotte kollegaer. Jeg føler at jeg har fått være med på å bygge opp en del. Men jeg skal ikke legge skjul på at jobben også har vært til dels hektisk. Nå føler jeg meg klar for å lære noe nytt, bruke bakgrunnen min enda mer, pluss at jeg ser fram til å jobbe i en betydelig større organisasjon, nemlig Vefsn kommune. Og så er det jo i seg selv veldig flott å få jobbe med inkludering, sier Markussen.

Vefsn voksenopplæring er en kommunal skole som gir norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne over 16 år, og spesialundervisning til voksne med behov.

– Tiltredelse snarest

På Toppen er lærer Bodil Nystad konstituert som rektor inntil en ny rektor blir tilsatt. Skolen lyser ut stillingen og har satt søknadsfristen til 1. august.

– Tiltredelse så snart som mulig, skriver skolen i en annonse på nav.no.

Skoleåret på Toppen ble avsluttet 12. mai.

Nystad bekrefter til Helgelendingen at hun skal ha rektorfunksjonen inntil en ny rektor er tilsatt.

I gang med rektorjakten - Trine (46) er en av totalt 11 personer som har søkt på de tre jobbene  

Nåværende rektor på Vefsn voksenopplæring, Bodil Jenssen Grande, bekrefter at Makussen er ansatt i rektorjobben. Jenssen Grande selv skal gå over i pensjonistenes rekker til høsten.