8. mai ble ei ku og en kalv av typen skotsk høylandsfe funnet død ved Laksforsmo gård i Grane. Kadavrene ble undersøkt av Statens Naturoppsyn for å se etter mulige rovviltskader, men var for mye utspist til å kunne si noe sikkert om dødsårsaken. Dødsårsaken ble vurdert som ukjent. Det ble registrert spor og sportegn etter bjørn.

– En liten kveldstur

– Bjørnen kom tilbake søndag kveld og småspiste av restene, forteller Frank Hepsøe tidligere gjeter og generelt interessert i rovdyrproblematikken. Han har satt opp viltkamera i samråd med bonden, og får tilsendt bilder på mobilen når det er rørelse i området. Hepsøe beskriver bjørnen som god og rund.

– Jeg tør ikke tippe vekta, men det er en solid bamse.

Frykter slagbjørn i Grane: – En fortvilt situasjon

11. mai ble en bjørn sett springende på E6 ved Brattåsen i Grane. Hepsøe spekulerer nå i om det kan være to forskjellige bjørner.

– Vi har hatt flere bjørner her før, og unge hannbjørner er absolutt i flertall.

– Fylket vil ha binner som produserer unger, og det krever et visst antall hannbjørner i området, legger han til.

Det er cirka to og ei halv mil fra Laksforsmo gård til Utigarden i Svenningdal hvor Pål-Ove Wika fikk avslag på midler til tilsyn.

– For en bamse er det bare en liten kveldstur, sier Hepsøe.

– Hvor lenge var bjørnen ved kadavrene søndag?

– Fem til ti minutter vil jeg tro.

SNO er informert om observasjonen.

Bjørn spiste på ku og en kalv i Grane

– Må dokumenteres

Rovviltnemnda i Nordland anbefalte i februar ekstraordinære uttak av jerv og bjørn i Nordland, samt «løpende vurderinger av behovet for uttak i områder der det oppstår større tapssituasjoner i reindrifta eller at det ligger an til ynglinger i viktige beiteområder for sau eller kalvingsland for rein». Rovviltnemnda ga også Grane kommune sin tilslutning til ønske om at Miljødirektoratet prioriterer uttak av bjørn på vårsnø i Grane.

15. mai fikk kommunen avslag på fellingstillatelse.

– Vi får ikke fellingstillatelse før vi kan dokumentere at bjørnen har tatt enten storfe, sau eller rein, sier jordbrukssjef i Grane, Torgar Eggen. Han legger til at Grane er utenfor forvaltningsområdet for bjørn i Nordland.

– I tillegg til de 200 dyra som ble tatt av bjørn, måtte næringa avlive seks sau etter angrep i fjor. Det er klart de blir frustrert.

Mistet nær halvparten av buskapen til rovdyr i fjor: – 2018 var rett og slett en forferdelig sesong

Tar i bruk sporhunder

– Er dette samme bjørnen som tok 200 dyr i fjor?

– Vi tenker at det er en av dem. Dette er den største, med en sporbredde på 14 centimeter. Den er forholdsvis stor, cirka 150 kilo.

– Har dere tilsyn?

– Vi har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland for å følge med i området.

– Reagerer dyra på at det er bjørn i nærheten?

– Det vi merker det på er elg som kommer ut fra skogen og samles på åkrene. Det er telt opptil 15 elg som står i lag.

Jordbrukssjefen: Torgar Eggen opplever frustrasjon blant reineiere, saue- og storfebønder.
Jordbrukssjefen: Torgar Eggen opplever frustrasjon blant reineiere, saue- og storfebønder.(FOTO: )